Det pågående livet

Datum: 28.04.2014 | Av: Margareta

Med hjälp av alla karaktärer i byn beskrivs det pågående livet och de ständiga förändringar som detta medför på ett ytligt plan, men parallellt med detta beskrivs en överordnad rörelse, en andning (havets andning, himlens andning osv.) som inte påverkas. På samma sätt som andningen regelbundet, stadigt och utan att låta sig påverkas växlar mellan in och ut så växlar dag och natt, ljus och mörker, sommar och vinter, förr och nu. Jag uppfattar bokens titel ”Sommarljus, och sedan kommer natten” som en sammanfattning av detta, och att livets mening är att leva och söka efter meningen. Kanske kan man om man vill tolka in att det finns en överordnad makt (ödet), som styr och som människan inte rår över.

Ny kommentar