4:e träffen ons 24 sept om Gustaf Fröding

Datum: 29.09.2014 | Av: Eveline

En av deltagarna uppmanades att högläsa dikten "Säv,säv,susa" och man samtalade om den. Fröding plågades av att inte få kontakt med andra människor, vilket han beskriver i sin poesi. En av deltagarna, som är dyslektiker sa, att hon har lätt att ta till sig hans poesi genom dess rytmik och musikalitet. Fröding väcker många sinnesstämningar - intellekt, känslostyrka med tankekraft, hjärta och smärta.

Ny kommentar