Sv:Ett Ord eller en KÄNSLA som boken efterlämnar

Datum: 08.11.2015 | Av: Övriga läsecirkeldeltagare

ARBETARRANSONER, LÄNGTAN, KVINNOÖDESMÄTTAD, SVEK, VAL, FRUSTRATION, ÖVERGIVENHET(i tidig ålder), MÄNNISKA, FÖRFÄRLIGT, SPRETIG, SJÄLVVALD ENSAMHET

Ny kommentar