ORD/KÄNSLOR romanen väckte

Datum: 18.02.2018 | Av: Läsecirkeldeltagare

ORD: Macho, Hopplöshet, Fantastisk, Krig, Död, Plikt, Kamp, Hårdhet, Lojalitet, Kärlek
KÄNSLA: att krig är meningslöst

Ny kommentar