ORD/KÄNSLOR som romanen väckte

Datum: 05.04.2018 | Av: Läsecirkeldeltagarna

Tillit-Misstro, Osannolik (prästen för god), Elände, Stolthet, Ensamhet, Utsatthet/Utanförskap, Kärlek, Klokskap, Existens, Överlevare och Ömsinthet

Ny kommentar