ORD/KÄNSLOR romanen väckte

Datum: 01.12.2019 | Av: Läsecirkeldeltagare

viktig samhällskunskap/filosofisk, viktig o intressant, lärorik, "en blå lögn", upplysningsbok, tankeställare, aha, engagemang, kunskap, nödvändig och grundläggande, upprörd, nyfiken, rekommendera

Ny kommentar