Ord som sammanfattar läsupplevelsen

Datum: 06.04.2020 | Av: Läsecirkeldeltagarna

styrka, kvinnokraft, beslutsamhet, förtryck, livsvilja, mod, engagerande, mänsklig styrka (inte kvinnligt/manligt)

Ny kommentar