Surat "Al-Falaq" (s 12 i boken) = "Gryningens Herre"

Datum: 14.03.2021 | Av: Eveline

På Wikipedia finns en översättning av Mohammed Knut Bernström:
I Guds, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn
113:1 Jag söker skydd hos gryningens Herre
113:2 mot det onda i det som Han har skapat
113:3 mot det onda i nattens tätnande mörker
113:4 mot det onda från dem som blåser på knutar
113:5 och mot det onda i avunden från den som avundas

Ny kommentar