Min reflektion om att musiken tystnade

Datum: 15.05.2021 | Av: Eveline

"Om jag inte kan spela, har det andra inte hänt", tänker Agnes!
Jag tolkar detta som att musiken hade spelat ut sin roll, som lindring och flykt från "ovärld". Den som hållit ihop musiken avslöjades som förövare. Det gick inte att spela utan att tänka på förövaren. Alltså tystnade musiken.

Ny kommentar