ÄNDRAD STARDAG för läsecirkeln ONSDAG 23/9

29.08.2020 13:06

Vi måste ändra dag för läsecirkelns start till onsdag 23/9 samma tid och via plattformen Teams

/eveline