Vi brukar börja träffarna med en rundgång, där du (varje deltagare) får säga något kort inledande vad du "tycker" om boken. För att därefter i en "fri diskussion" med varandra få mer tid till förfogande att utveckla våra tankar kring boken. 

I stället för att formulera dina tankar, kan du välja att läsa ett stycke högt ur boken, som beskriver det du vill lyfta fram.

 

ATT FUNDERA ÖVER VID LÄSNINGEN INFÖR TRÄFFARNA

Förslag på frågor att diskutera med varandra.

 KARAKTÄRERNA I BOKEN: Hur uppfattar du huvudpersonen? Vad är det hos den personen, som du gillar/ogillar? Vilka drivkrafter ligger bakom personens agerande?

. VAD MENAR FÖRFATTAREN: Varför har författaren skrivit den här boken? Är boken optimistisk, pessimistisk, humoristisk, ironisk, en profetia om framtiden, samhällskritisk osv? Är boken trovärdig?

. SPRÅKET: Lika viktigt som berättelsen är, lika viktigt är sätet den skrivs på. Är språket lättillgängligt, komplicerat, passande för storyn osv?

. HANDLINGEN: Vad handlar boken om? Vilka teman tar boken upp? Finns det några underteman?

. KÄNSLOR: Vilka känslor väcker boken? De allra flesta böcker berör på ett eller annat sätt. Vad känner du när du läser boken? Kan du dra paralleller till ditt eget liv och dina egna erfarenheter? Och vill du dela med dig av dessa erfarenheter?

. SLUTBETYG: Vad tycker du om boken? På en skala 1-5, där 5 är bäst. Eller motivera gärna med ord om du vill! 

. ETT AVSNITT: Välj gärna ut ett avsnitt ur boken, som du tycker är intressant att lyfta fram. Läs gärna högt om du vill!

(från Månpockets hemsida sept 2013:  www.manpocket.se/

                                               

Försök också att sammanfatta dina tankar som boken väckt under läsningen,

med ETT ORD eller EN KÄNSLA.

        

OM DU FÅR FÖRHINDER TILL NÅGON TRÄFF - BLIR JAG JÄTTEGLAD OM DU MEJLAR MIG DINA SYNPUNKTER INNAN - DÅ KAN JAG DELGE ÖVRIGA DELTAGARE - OCH DU ÄR TROTS DIN FRÅNVARO ÄNDÅ NÄRVARANDE. / Eveline

ATT SAMTALA OM i en läsecirkel

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar