LÄSECIRKEL bok3) hö 2021 BLÅ av Maja Lunde

16.11.2021 21:22

Vi som träffades digitalt denna november eftermiddag var Barbro P, Anette M, Annette S-G, Gunilla Ö och Eveline S. Berit J och Toni O deltog med synpunkter via mejl. Kerstin S hade meddelat förhinder. Angelina A höll i det tekiska. Det blev som alltid ett mycket livligt och givande samtal kring en bok. Denna gång en tankeväckande dystopisk klimatfikton i ett AKTUELLT NU 2017 och en SNAR FRAMTID 2041. Författaren belyser också den komplexitet som finns i relationen mellan barn och föräldrar, som ju tycks evig. Och om valen, vi gör.

Blå       

Blå                av    Maja Lunde

Översättare: Lotta Eklund

I klimattemat skrev författaren först succéromanen Binas historia (2015), som flera av deltagarna också läst och rekommenderar oss andra att läsa. Därefter Blå (2017) och därpå följer Przewalskis häst (2019).

Vi började med att berätta vad som berörde oss mest under läsningen: De starka känslor och tankar som väcktes. Ett stort allvarligt ämne där författaren lyckas att framföra sitt budskap i en lättläst stil, där allt konkretiseras. Vattnets framför allt sötvattnets betydelse för mänsklig överlevnad fokuseras tydligt, t.ex. att törsten är svårare att uthärda än hungern, hur den smälta isen räddar liv efter 24 år. Signe-delen berör, det går att känna igen sig i Signe och hennes liv. Hur mycket en ensam människa kan förmå sig till med ett starkt engagemang, mod, kunskap och envishet s58-63. Barnens ansvar över sinnesstämningen hos de vuxna och de vuxnas val s111-114 och 331 berör starkt. 

Berättarrösten: kraftfull som barn s78-79 en närhet till vrede som följde Signe livet igenom.

Huvudpersoner: Signe, Magnus, David och Lou har alla tydliga karaktärsdrag. Vrede, mjukhet, styrka och vilsenhet. Raseriet hade följt Signe genom livet s334.

Handling: Klimatförändringarna och dess konsekvenser för allt. Att läsa romanen Blå under samma tid, som vi kunnat följa det globala FN:s klimattoppmöte COP26 i Glasgow (31/10-12/11 2021) och hur splittringen ser ut i världen, är verkligen ett tänktvärt och skrämmande sammanträffande.  Greta Thunberg  dömer ut klimatmötet! Boken handlar även om skuld, skam, orsak och verkan = alltid tillväxt och aldrig motstånd s187. Den delade meningen om vad utveckling - avveckling är. Rikedom, makt och njutning s59 (hedonismoch utnyttjning av generationer och konsekvenserna. Vi har en pandemi sedan mars 2020, där människors synsätt splittrar och delar in oss i vi och dom - vaccinerade och icke vaccinerade. Förmågan att välja sida utifrån sin övertygelse och egna föreställningar.  Tro på vetenskap och forskning, som ställer frågan om vi lever i en ny tidsålder - antropocen - gentemot misstro! Ungdomens glöd gentemot äldres vaddå? Författaren belyser också aktuell flyktingkris, som en klimatflyktingkris. Skickligt av författaren att väva in relationskomplexiteten i ett i sig tillräckligt komplext klimattema. Komplexiteten i relationer skildras också i de två tillfällen som barnen överrumplas av de vuxnas könsakt (inte kärleksakt för kärlek saknades i både Signes och Lous upplevelser s152/340).

Språket: lättläst; välstrukturerat; enkelt att förstå trots det tunga budskapet; vardagsrealistiskt; berättartekniken för läsaren framåt; bra tempo; även med lite leklust s145) i båt och poetiskt uttryckt i regnleken. 

Tid/Miljö: Två tydliga tids- och miljöangivelser 2017/Norge-hav/vatten; 2041/Frankrike inland-torka.

Titel/Omslagsbild: Titeln=båten,hav och is; Bilden=utlämnad i fritt fall; Signes dyk till Sätern s212

Vackert/starkt/intressant: Inledningen s7-9; Signe och Magnus första möte i 7-8 års ålder s20-22 och sista i 75 års ålder s345/348; Ingen tar hand om några andra än sina egna s86; Omvänd osmos (sötvattenavskiljning) s86/314; Om förväntningar vi skapar s184; Dansen s168; Om valarna s264; Bytte barn s294; Avgörandet s307; Urladdningen-slagsmålet i lägret s194-195; Aborten s321; Byggde upp en "glaciär" av islådorna s348;

Meningar: s64)Skjortan låg som en uppblåst ballong på vattenytan innan vattnet fick övertag. s133)Om man bara köper ett tillräckligt stort plåster så läker såret.... s141)Den som inte väljer sida blir jävligt ensam. s280)Om mannen, det positiva och neutrala, medan jag är det negativa; varje definition av kvinnan innebär en begränsning, utan ömsesidighet. 150) ...och kanske var lastbilens ljuskäglor det första han såg, två rör i luften, skarpa i mörkret.

Obesvarade frågor: Var är alla människor i det torra Frankrike? Hur kan Röda Korset bara lämna sitt läger? Vad åt de i lägret? Att båten står på torra land endast 24 år senare? Hur ser vi på Nordens vattentillgångar?

Recensioner: SR/Anna Tullberg 9 juli 2018  - Lottens Bokblogg 29 sept 2018 - SvD/Marit Furu 29 maj 2018 (låst artikel) 

Lektörsomdöme(delar av) Henrik Wiktor:"Den av krig och torka härjade kontinent som Europa då år 2014 förvandlats till är en skrämmande vision. Det påminner om att det som idag är avlägset, kan vara en realitet i morgon. En välskriven och tankeväckande bok, som borde få många läsare". Helhetsbetyg 4.

Möter berättelsen något i mitt liv: Tilltron till att allt som tillskrevs tillväxt när jag var ung och bara följde utvecklingen s63), men som med facit i hand också var avveckling! Att idag betala flygavgift, som en sorts avbön, hjälper ju inte det som redan förstörts. En tankeväckare att delta i försök att stoppa krisen, i den mån jag/vi kan bidra i det lilla.

Avslut: författaren har i en intervju sagt, att hon tror på litteraturens kraft att åstadkomma förändring. Ja, det tror jag också på!

LÄS MAJA LUNDE!

//Eveline

BLÅ av Maja Lunde

Tillbakablick till BLÅ vid nästa cirkelsamtal

Datum: 03.01.2022 | Av: Eveline

Enligt Skagenmålaren Peder Kröjer symboliserar färgen BLÅ avstånd och fjärmande. Intressant vinkling!

Om att läsa om böcker

Datum: 23.11.2021 | Av: Cirkeldeltagare Toni

Egentligen skulle man (jag) läsa om böcker man gillar flera gånger om. Det är så mycket man missar vid 1:a läsningen, tycker jag.

ORD/KÄNSLOR romanen väckte

Datum: 23.11.2021 | Av: Läsecirkeldeltagare

Katastrofvarning, Sagoform i modern tappning, Uppvaknande, Upplysande,Varningsklocka, Imponerande av det arbete författaren lagt ner på att få det så verkligt som möjligt.

Ny kommentar