BOKSAMTAL 16 februari 2016: DORIAN GRAYS PORTRÄTT av Oscar Wilde

29.02.2016 12:46

Boksamtal 2 våren 2016. Tema Livet och människans drivkrafter.

Dorian Grays Porträtt  Dorian Grays porträtt av   Fotografi från 1882 av Napoleon Sarony  Oscar Wilde

I denna roman trodde jag att drivdraften var homosexualitet, men det blev ett undertema i boken. Den tydliga drivkraften är skönhet/evig ungdom. Då som Nu! Skvaller, manipulationsförmåga, mest inflytelserik.
I dagens boksamtal deltog Berit, Maria, Toni, Kerstin, Ingela, Gertrud och Eveline. Marit, Anita och Annette har mejlat sina synpunkter. Tack för det!

(Jag har tagit mig friheten att i mina reflektioner väva in det vi diskuterade samt återge delar av de inskickade synpunkterna.)

Kort reflektion: Med obehag – tyckte jag/vi ändå om att läsa den! En sällsam historia om att sälja sin själ. Fascinerande skriven – som håller även i nutid, mtp all fantasy och science fiction. Att ett porträtt förändras beroende på den porträtterades livsföring - det är väl fantasy, eller?

Tema: Evig ungdom/skönhet som ideal. Dyrkan. Fåfänga. Hyckleri. Nyfikenhet ( kan en god gärning påverkar porträttet positivt – som onda gärningar negativt?)
Undertema: Homosexualitet, droger, dekadens, psykologi  Det är våra sinnen som levandegör sådana ting som livet beror av." Livets lockelser och fall!
Karaktärerna: lord Henrys sarkasm, ironi, cynism berörde oss illa– (kan ses som klassmarkör); Basils mjuka konstnärssjäl, förloraren, väcker medkänsla; Dorians cyniska narcissistiska kärlek till sin egen ungdoms skönhet – svag och stark,  är motbjudande. Övriga karaktärer beskrivs med fokus på klasstillhörighet.

Ur Annetts mejl: Människorna i boken har en obehaglig och cynisk uppfatning om livet och om sina medmänniskor.
Språket: Tidstypiskt (sl 1800-tal) Vackert – Rimfrosten låg som ett saltlager över gräset och himlen välvde sig som en vid kupa av blå metall. En tunn isskorpa täckte den vassomkransade insjön. Om Sybils bror James. då de promenerade: Han såg ut som en trädgårdsdräng som vandrade omkring med en ros.
Gammeldags:Allittererande prefix prydde hans tal som oratoriska ornament (högtravande). Många eleganta, vitsiga konversationer, tex i kap XVII. Fulhet är en av de sju dödsdygderna. Romantik lever genom upprepning och upprepningen omvandlar begäret till konst. Romantikens konst börjar med dess kulmen. Den snabba dialogväxlingen mellan lord Henry "Harry", Dorian och hertiginnan Gladys av Monmouth gillade vi.

Vackert: Att bota själen gm sinnena och sinnena gm själen; En doft man älskat en gång väcker minnen;
Vad menar förf: Läs författarförordet - det är brilljant! Kanske att belysa klasskillnaderna –hur medelklassen levde under den viktorianska tiden. Samhällskritisk.

Ur Marits mejl: Det egna värdet balanseras/styrs utifrån skvaller och den som har mest inflytande i umgänget.  Har sett TV-serien om de förmögna amerikanska kvinnorna som äktenskapsmäklades in i engelska adeln och dessa diskuteras i boken.

Trovärdig: Ja om levnadsförhållandena i de olika samhällsklasserna – Nej om Dorian/tavlan fysiskt – Ja om Dorian/tavlan psykologiskt (orsakssammanhang)) - Nja, t.ex: om att drevföraren kunde veta att sjömannen, som blev skjuten; verkade vara en skötsam karl!  Hur kunde han se det?
Ur Anitas mejl: Boken är inressant som historiskt dokument. Om moralen - en ihopskrynklad spets på fel plats kunde förstöra ett liv - tjänarna kunde utöva utpressning mot husbonden/husfrun. Skillnaden är stor mellan livet förklädd och okänd i hamnen eller på landsbygden och det parfymerade livet under säsongen i salongerna. Skönheten i de exotiska blommorna, klädsnobberiet på balerna - de vita fingrarna som doppas i en skål med rosenvatten.

Egna erfarenheter/Eveline: Det är bikten och inte prästen som ger oss absolution; =allt var honom förlåtet! Det man är absolut säker på är aldrig sant !

Sammantaget: Vi var eniga om att Dodrian Grays porträtt är väl värd att läsas. Delade meningar om den kan betraktas som en klassiker. Trots att den är svår att läsa med många upprepningar och ett tydligt kvinnoförakt tyckte vi att den är fängslande, bra, intressant, filosofisk och med paralleller till nutid.

Kuriosa: Romanen utkom 1891 på svenska 1905. När vi läser den i cirkeln 2016 är det ur olika utgåvor; 1935, 1956, 2007, 2014 och som e-bok i i-Phone. Vilken spännvidd!

Filmversion: Dorian Grays porträtt har filmatiserats flera gånger. 1973 års version bedöms vara en mycket bra version. Se filmen här.

Receptionsanalys: av Oscar Wildes Dorian Grays porträtt i svensk press av Minna Schwan, Litt.vet. inst. Uppsala Universitet HT 2011. En studie i hur läsaren förstår och tolkar romanen. Läs analysen här. 

Recensioner: Dagens bok; (där delar av recensionen i Pall Mall Gazett fr 1891 finns återgiven); Litteraturmagazinet;

/Eveline

ORD/KÄNSLA som romanen väckte

Om boken av Petronius Arbiter s113+117+193

Datum: 24.03.2016 | Av: Anita i mejl 15.02.16

När det gäller boken som förhäxar Dorian så har jag googlat. Petronius Arbiter omtalas som författare till en i utdrag bevarad fornromersk äventyrsroman, Satyricon eller Satiræ, skildrande en viss Encolpius brokiga upplevelser i en stil som blandar vers och prosa, påminnande om den Menippeiska satiren. Författaren till denna roman antas vara identisk med den i Tacitus Annales omtalade Gajus Petronius, en njutningskonstens mästare, som vid kejsar Neros hov fungerade ett slags mâitre de plaisir och gällde som högsta auktoritet i smakfrågor (arbiter elegantiæ), tills han, misstänkt för delaktighet i den pisoniska sammansvärjningen, såg döden oundviklig och vid en bankett lät skära upp sina blodådror, förbinda dem och sedan öppna dem för att långsamt dö av blodförlust.

Sv:Om boken av Petronius Arbiter s113+117+193

Datum: 24.03.2016 | Av: Eveline

Intressant Anita - tack för ditt inlägg - det är så jag önskar få liv i bloggen... Kram

"Sättet att skriva .....

Datum: 14.03.2016 | Av: Anita /Eveline

... det vill jag kalla lidelsefullt, själfullt, romantiskt. "Kvinnor älskar grymhet, de älskar att bli dominerade. De är slavar som söker sina herrar." slut citat

Ett Ord eller en KÄNSLA som boken efterlämnar

Datum: 09.03.2016 | Av: Eveline

cynisk, obehaglig, dekadens (jordgubbar doppade i opium!); manipulation, otäck, hyckleri, spretig, njutning, kicksökande, fåfänga, kvinnoförakt

Ny kommentar