BOKSAMTAL 19 januari 2016: KANADA av Richard Ford

26.01.2016 15:12

Boksamtal 1 våren 2016. Tema Livet och människans drivkrafter.

Under hösten läste vi kvinnliga författare och under våren läser vi manliga författare i samma tema.

Kanada Kanada    av Richard Ford på Bokmässan i Göteborg i september 2013.Richard Ford

 

Jag börjar med temat - drivkraft: - brottslighet; - livsideal; - att finna sig i förluster; att göra sitt bästa

Cirkeldeltagarnas ord/känsla som romanen väckte:Overklig, Hjälplöshet för ödet, ORDrik, Övergivenhet, Ansvar, Livsval, Lojalitet, Vete (det händer mycket i vetefält), Barns perspektiv, Rörelse. Ord med starkt innehåll och som ger substans till den fortsatta livliga diskussionen.

Vi var överens om att Richard Ford är en intressant författare. Hans sociala berättelser om människor i Amerikas utkanter är sorgsna, svart/vita och tunga, men ger läsaren också en god inblick i överlevnadsstrategier. Flera av oss tyckte mycket om Kanada, även om det inledningsvis kändes svårt och trögt att komma in i handlingen. Den blev alltmer lättläst då handldingen blev intressant och att den berättas ur ett barns perspektiv. 

Karaktärerna: Udda, rotlösa personligheter

Språket: Fantastiskt, rytmiskt, briljant i portioner

Temat: att överleva, att inte döma den som bara är "släkt" med brottslingen

Känslor: rörelse - sorg - utsatthet - som också ger styrka - Livet är skört, föränderligt och avhängigt av andras val.

Richard Ford kan bygga upp spänningen som gör det intressant att läsa vidare. Att börja sin roman med att avslöja vad som ska ske och successivt komma fram till slutet. Det fascinerar och driver läsningen framåt. De korta kapitlen uppskattas också, dock för många detaljbeskrivningar.

Vi diskuterade moderns passivitet, som är så kvinnligt. Jämförelse gjordes med Dells situation och ensamkommande flyktingbarn = Katastrofer, olyckor eller krig, som förändrar ALLT för barn, som får en konkret alternativ längtan till något annat, något de vet att de gått miste om, något som egentligen skulle ha tillhört dem.

Tankens kraft är stark i boken: sid 282) Om anpassning: "Man gjorde det ensam, inte tillsammans med andra och inte för deras skull." En person som inte satt fast utan befann sig i rörelse. Världen skulle förändras runt mig oavsett vad jag tyckte och kände."

sid 388) "Motsatsen till allting förtjänar alltid noggrant övervägande, då den kunde visa sig vara sanningen"!

Recensioner: SvD:s kulturchef Daniel Sandström  16.10.2013: "Richard Fords Kanada är utan jämförele Fords bästa bok. Allt hänger på språket."

Aftonbladets Pia Bergström 17.10.2013: "Udda existenser möter sitt öde! Verklighet vemodig och gåtfull i Richard Fords historier."

/Eveline

Ett ORD eller KÄNSLA som romanen framkallat

Kommentera gärna artikeln om Kanada och eller ord/känslan

Datum: 12.02.2016 | Av: Eveline

Overklig, Hjälplöshet för ödet, ORDrik, Övergivenhet, Ansvar, Livsval, Lojalitet, Vete (det händer mycket i vetefält), Barns perspektiv, Rörelse

Ny kommentar