BOKSAMTAL 2 vå 2021: PARADISET LIGGER UNDER MAMMAS FÖTTER av Gina Dirawi

23.02.2021 16:36

Till vårens andra digitala träff läste vi vår första debutant för våren. Vi som deltog var Annette S, Anette M, Barbro P, Gunilla Ö, Margareta J, Kerstin S och Eveline S. Berit J och Toni O har mejlat sina synpunkter. Det finns många debutanter att välja ur och valet av den här titeln grundar sig bl.a. på att författaren är från vår stad Sundsvall. Om "det lilla och småsinta livet i en norrländsk stad till våldet i ett flyktngläger i Beirut", för att citera recensenten Sofia Gustafsson i Sundsvall Tidning 8 april 2020. 

Paradiset ligger under mammas fötter    

Paradiset .......        av Gina Dirawi

Jag börjar med att återge det deltagarna kort berättade om "Vad eller vem berörd oss extra under läsningen"?

G) hela boken imponerar som ett förstlingsverk; K) skildringen i flyktinglägret berörde extra. I övrigt är boken svår att ta till sig. En roman om unga för unga.; AS) utanförskapet både det svenska och det palestinska; BP) flyktinglägret och ett angeläget tema; AM) flyktinglägret och gemenskapen mellan kvinnorna, även när de "snackade skit", GD visar unga Gina hur det är att vara ung ; MJ) dessa f-ade könsroller, fast värre; BJ) viktig bok - en explosion som inte skräder orden varken mot de med invandrarbakgrund eller mot ursrungssvenskarna. Alla som är otrevliga får också ett otrevligt utseende! TO) de levande beskrivna miljöerna och situationerna; ES) utmanade text och författarens mod att skriva så rakt på. De vuxna framställs både utåtagerande och tillbakadragna. 

HuvudkaraktärerMona, Mila och Nour - deras relationer till varandra och omvärlden är häftigt beskrivet. Starkt och utmanade, avskalat och naket. Mödrarna är också huvudkaraktärer samt Allah och religionen, inte att förglömma.

Handling/Budskap: Författaren beskriver de slutna samhällen och hur ungdomarna hamnar mellan ett palestinskt och ett svenskt levnadssätt. En ständig kamp om hur oerhört svårt det är att navigera rätt i detta "mellanförskap" – ett både/och- en känsla som infinner sig hos personer med ursrung i två eller flera kulturer – positivt – men kan också resultera i att man inte känner sig helt hemma någonstans (ur Språktidningen 2/2009). Också om hur svårt det är att vara ung och försöka hitta sin väg till vuxenlivet och att de inte är ensamma.

Starka stycken: s271 Deras kyss är en symfoni skriven av Allah; s144) Goda människor måste komma till en god plats, vart ska dom annars ta vägen.s158) Här (i flyktinglägret) måste man vara stark. Om man ger killarna lite luft tror dom att dom har makten. Känslor existerar inte här! 

Humor/ironi: s22) de röda stringtrosorna i spets som Morsan hittade och klippte sönder och använde som tillfällig hårsnodd för att markera!

Språket: Ett enkelt språk men jobbigt att läsa! De många arabiska orden och uttrycken väcker irritation då man inte förstår dem, vilket stör läsningen – en ordförklaring hade underlättat! Genom att inte förstå tappar man nyanser i språket. Känns inte välkomnande att läsa. Besviken på språket. För mycket av svordomar och fula ord i romanen. Man baxnar och äcklas över ordval. Men också: hon uttrycker sig mustigt och verkningsfullt! Även de många versaler och kursiveringar störde. Vad blir egentligen viktigt i texten om den överöses av markeringar?

Tid&miljö: Aktuell nutid. Beskrivande miljöer ur båda länder och kulturer. Även situationer beskriver författaren suveränt t.ex.s107-110) mötet mellan Mona, hennes pappa och Barbour som hämtar dem på flygplatsen i Beirut.

Titel: BJ)Mohamed sa detta en gkång och menade att man ska respektera och vara ödjuk mot sin mor ES)Författaren beskriver särskilt starka band till mödrarna. Jmf s156)där kvinnor beskrivs som besatta av fortplantning och födelse; s308)kvinnan med särade ben som föder fram ett hav av män som gråter vid hennes fötter....Paradiset mm...s143)Våra mödrar är hos Gud i paradiset. Hellre paradiset än i den här helvetetshålan"!

Omslagsbild: speglar innehållet (glitter och ansiktsmålning inför fester). BJ)Speglar revolutions-och explosionskänsla.

Stil & genre: citerar ur Aftonbladets recension = gurlesk från eng girl och burlesque = en feministisk strömning med inslag av gullighet och groteska element. Chick-lit genre = unga kvinnor söker perfektion (ex. Bridget Jones dagbok)

Öppna recensioner: 1) Expressen Gunilla Brodrej 6 apr 2020 https://www.expressen.se/kultur/bocker/antligen-dags-for-unga-arga-muslimska-kvinnor/

2) Aftonbladet Lidija Praizovic 6 apr 2020

https://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/a/3JbBLP/gina-dirawi-traffar-exakt-ratt

3) Lektörsomdöme/Ylva Floreman. Romanen handlar om relationen mellan mor och dotter, mellan far och dotter, om väninnorna sinsemellan - och om deras relation till omvärlden. Det är smärtsamt och bökigt att som ung kvinna hitta sin väg i ett samhälle fullt av regler kring hur livet måste levas. Dirawi är rättfram i såväl berättelse som i språkstil och hennes huvudkaraktärer engagerar. Paradiset ligger under mammas fötter är en lyckad debut och en roman att tycka om. Helhetsbetyg: 4

Mitt bokval: En debutant och från vår stad, Sundsvall samt frågan "Vilka traditioner och normer är värda att bevara över landgränserna"?

Var möter berättelsen mitt liv? i religionen; i mellanförskapet. På äldre dagar har jag ett behov och vilja att förklara min känsla utifrån ett både/och-perspektiv!

//Eveline

 

BOKSAMTAL 2 vå 2021: PARADISET LIGGER UNDER MAMMAS FÖTTER av Gina Dirawi

ORD/KÄNSLOR romanen väckte

Datum: 14.03.2021 | Av: Läsecirkeldeltagare

Frustration, ungdomsbok, mellanförskap, levnadsvillkor, - alla deltagarna hade inte "hittat" något sammanhängande ord.
Men det går fint att lägga till om det dyker upp några! /Eveline

Sv:ORD/KÄNSLOR romanen väckte

Datum: 22.03.2021 | Av: Berit

Att ta plats

Surat "Al-Falaq" (s 12 i boken) = "Gryningens Herre"

Datum: 14.03.2021 | Av: Eveline

På Wikipedia finns en översättning av Mohammed Knut Bernström:
I Guds, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn
113:1 Jag söker skydd hos gryningens Herre
113:2 mot det onda i det som Han har skapat
113:3 mot det onda i nattens tätnande mörker
113:4 mot det onda från dem som blåser på knutar
113:5 och mot det onda i avunden från den som avundas

Ny kommentar