BOKSAMTAL 4 HÖSTEN 2019: VERA av Anne Swärd

19.12.2019 18:24

Årets sista cirkel 17.12.2019 samt 4:e och sista författaren i höstens tema: Vi läser och lär Svenska Akademieledamöter är Anne Swärd. Hon efterträder Sara Stridsberg på stol 13. Vårt titelval i första hand var Till sista andetaget men den fanns inte i pocket och det blev Vera i stället. 

Vera        Anne Swärd

Vera            av         Anne Swärd

Dagens deltagare på plats: Margareta, Gunilla, Maria, Gertrud, Mirjam, Toni, Barbro och Eveline. Kerstin och Berit mejlade sina reflektioner.

En roman, som delade cirkeln i bra: lätt att läsa, spännande, bra med små kapitel, stark läsupplevelse, bra läsflyt, svårt att lägga ifrån sig, tycker bra om den - inte bra: saga, overklig, bara för mycket, staplar och rör ihop skeenden, en grym saga, inte trovärdig, undflyende med dimridåer, inget djup, berör inte, tycker inte om boken. Något långdragna delar, som drog ner läsupplevelsen tyckte några, medan andra tyckte precis motsatsen!

Stockholmssyndromet: Sandrine skulle hålla sig väl med Sacha=förövaren, då skulle hon komma lindrigare undan byns förkastelse. 

Språket är vackert, poetiskt, skickligt skrivet, bra upplägg i kapitelindelningar, bra driv. 

Samtalet eller rättare sagt diskussionen gick högt denna gång. Från, att det tog lång tid att komma in i boken, en dålig saga, melodram, inte i samma klass med andra författare med samma tema, till att "fastna" i ett återkommande tyckande. Vi skulle ha kunnat samtala mer kring karaktärerna, hur författaren byggt upp händelserna kring karaktärerna och de tre så vitt skilda geografiska boplatserna, som Sandrines livsberättelse utspelade sig i. Även om slutet, eller vad vi som läsare tänkte oss slutet, kunde vi ha fördjupat. Dämed missade vi, tycker jag i efterhand, de väsentliga existentiella frågorna, som romanen innehåller. 

Men så kan det gå ibland, när våra känslor styr. Tanken är ju inte att övertyga utan att delge varandra.

Stark mening som dröjer sig kvar: s 87: Det finns ingen plats för mig här. Vanna har bärgat den lilla in till sig som begärligt vrakgods efter min förlisning.

Starkt och berörande stycke s-344-345 om hur Sandrine plötsligt ser sin familjs personliga drag i flickan och inte bara i ögonen från Sacha!

Intressant att Anne Swärds skrivande utgår från bilder, enligt Alex författarinformation. Man kan där också utläsa att hon rör sig kring familjeskildringar och hur medlemmarna påverkar varandra i form av: skuld, smärta, hat och medlidande. Och att hon lämnar slutet till läsaren att forma - ett medskapande som kräver något av läsaren - att inte bara bli serverad ett slut. Slutet, nuddade vi, men även här hade vi kunnat fördjupa samtalet.

Romanens titel Vera (som i sanning fr latinets Veritas) pratade vi om och vi gillade omslagsbilden. Sandrine som huvudperson ja, men det är Vera som påverkar livet för fleara av karaktärerna och hon avgör i slutet  genom att säga ordet Mamma (tror vi!).

Recensioner: 1) Aftonbladet 14.11.2017 Inga-Lina Lindqvist https://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/a/jV45z/orimligt-dunkelt-om-traumat-efter-kriget

2) Expressen 17.09.2017 Nina Lekander https://www.expressen.se/kultur/en-bok-lika-vacker-som-havet/

 

3) SVT Nyheter 14.09.2017 Ulrika Milles https://www.svt.se/kultur/bok/vera-en-berattelse-om-undvikandet-i-livet

 

4) Göteborgs-Posten 30.09.2017 Ingrid Bosseldal https://www.gp.se/kultur/anne-sw%C3%A4rds-vera-%C3%A4r-en-alldeles-lysande-roman-1.4683638 

5) Lektörsomdöme: Både Sandrines och Ivans hemligheter och skäl för att ingå äktenskap skildras på en tät, poetisk, ibland kanske något för stillastående prosa. Vera är en mycket väl bearbetad roman, men den saknar bitvis nerv och trots de uppenbara stilistiska kvalitéerna berör inte berättelsen om Sandrine på djupet. - - Elisabeth Brännström..

6) Vi läser- Intervju med Anne Swärd av Karin Thunberg https://vilaser.se/annesward/

Poäng:  2 av 2; 1,5 av 1; 3 av 3; 3,5 av 2; 4 av 2;

Vi avslutar nu vårt tema: Svenska Akademieledamöter och ser fram emot att få ta del av inträdestalen av de nya ledamöterna, Åsa Wikforss stol 7, Ellen Mattson stol 9, Anne Swärd stol 13 och Tua Forsström stol 18, den 20 dec 2019 i Börssalen, Stockholm. 

https://www.svenskaakademien.se/svenska-akademien/sammankomster/hogtidssammankomsten/2019

//Eveline

BOKSAMTAL 4 HÖSTEN 2019: VERA av Anne Swärd

ORD/KÄNSLOR romanen väckte

Datum: 21.12.2019 | Av: Läsecirkeldeltagare

främlingskap, svek, tonårsbrud, lögner, överlevnad, utsatthet, flykt, hopplöshet, undergivenhet, lydnad, underkastelse

Ny kommentar