BOKSAMTAL 2 våren 2020: LÅNGSAM HEMKOMST av Peter Handke

29.02.2020 14:12

Jag hade stora förväntningar på samtalet tisdag 25 febr, vilka också infriades. 2019 års Nobelpristagare i litteratur Peter Handkes roman väcker många känslor och vi som samtalade var: Annette, Ann-Louise, Barbro, Gertrud, Gunilla Ö, Margareta, Maria, Mirjam, Gunilla E och Eveline. Vi fick till en konstruktiv, livlig diskussion om romanens innehåll, författarens språkbruk och att den kan sorteras under VILLKOR i vårens tema; Makt-Villkor-Kärlek.

                      Peter Handke 2006.

Långsam hemkomst                Peter Handke

Ord/Mening: krävande, arbetsamt, plikt (att läsa för att det är en läsecirkelbok), stark igenkänning (behov av), storsinne, otillgänglig, ensamhet, längtan, obegriplig, tråkig, svårtillgänglig, inskränkthet, finnas, ordkonstnärligt.

Karaktären: Valentin Sorger ger ett sorgligt, sorgmodigt, depressivt och allvarligt intryck, som vi som läsare "tycker synd om". Han har en önskan om att vara snäll, att vara människa. Han är över 40 år, söker sin identitet, makt och storhet. Sorger är en pliktmänniska utan social förmåga. Han hittar sin trygghet i sitt arbete. Han är otillgänglig och onödigt svår, man får inget grepp om honom - en urtråkig karaktär. Genom sitt arbete får han en identitet. Drömmare, inåtvänd, betraktare, rotlös, ensam! En superreceptiv iakttagare. Men vilket sorgesamt liv!

Vad vill författaren belysa: Hur ensamheten kan beskrivas? Valentin Sorger är en ensamvarg, som ändå söker och vill bli sedd, vill bli omtyckt, trots sitt starka behov av avskildhet. Familjen är på långt avstånd! Sorger säger på s54) Var snälla och glöm mig till de två vännerna. En arbetsnörds sökande efter former och detaljer inom och runtom sig själv, för att söka förstå alltings mening. Om berättelsen beskriver en "mental" resa, så kan Handkes sätt att skriva bättre förstås, då människans tankar kan irra hit och dit – surrealistiskt!

Fina formuleringar: s13) den knappast någonstans hemmahörande, för övrigt ingenstans skriven; s43) över en stol i huset hänger en skjorta genom vars översta knappgål den lågtstående solen skimrar; s64) värmd av efterkänslan i vänskapen med de kvarlämnade; s76)varje enskilt ögonblick av mitt liv går ihop med varje annat – utan mellanled";s128) i sängen slog han ut den sista ensamheten på madrassen och önskade alla allt gott! 97)ex på detaljer: europeisk kamgarnskostym, vars byxor satt åt lätt i knävecken och tunna yllesockor, som genast vänligt värmde honom nedifrån och upp; hans skor var snörstövlarna från norden. Blickande nedåt sig sjäv höll han ett tacktal till sina trogna klädesplagg.

Språket: Peter Handke experimenterar med språket, vilket ställer krav på läsaren (och är en utmaning). Det är vackert, svårtillgängligt, krångliga och långa meningar, bisats på bisats och adjektiv i mängder. Inskjutna satser gör läsningen komplicerad, måste läsa om. Men vackert språk och ordkonstnärligt t.ex. s15) heldagskvällslätthete; s26) om katten: absurda kräk, djävulska nattorganism, slaviskt disponibla jämförelsemöjlighet;  s33) landskapets färger - grusrött, bensinfatsblått, lansettbladsgult, björkstamsvitt; 

Helheten: Valentin Sorgers känsla och sinnesstämning beskrivs och väcker nyfikenhet på yrke, miljö och omgivning.Få sidor, men ack så svåra att läsa. Läser gång på gång för att förstå. Sorger flyttar och byter miljö ofta och har utarbetat ett eget sätt att försöka känna sig tillfreds med livet och platser. Måste läsas flera gånger för att förstås. Det finns poetiska inslag i den fascinerande beskrivningen av naturen. En fin skildring av skolkamraten s104-107 och om att aldrig vilja vara ensam mer s114. Då och då återkommer att han befinner sig långt, långt borta, den ofattbara sträckan mellan honom och en annan punkt, både kroppsligt och själsligt. Inför avresan i första delen uppmanar "Talaren" honom att vara glad över sig själv - Något vi alla borde tänka på! I del II: innan flyget hem där han vid ett telefonsamtal upptäcker att han inte alls behövs där hemma! Det drabbar honom som ett slag. Naturens och omgivningens skiftningar och beskaffenhet är som ett grundtema i en stor del av boken.

Obesvarade frågor: Hur kunde Sorger bli så sorglig? Man blir nyfiken på hans barndom, hans uppväxt. Kom han hem, det får man inte veta? 

Ett ordkonstverk – jmf med en målning, som jag inte förstår till alla delar, men ändå kan ha behållning av! Nyfiken på Handkes övriga verk? Ja, tycker jag och några till.

Recensioner1) Göteborgs-Posten 10 okt, 2019 Mikael van Reis

https://www.gp.se/kultur/mikael-van-reis-peter-handke-%C3%A4r-l%C3%A5ngsamhetens-f%C3%B6rsvarare-1.19051008

2) Corren.se 10 okt 2019 Erika JosefssonTT/Elin SwedenmarkTT

https://www.corren.se/kultur-noje/att-lasa-handke-ar-som-att-ta-ett-rent-bad-om6333230.aspx

3) Sveriges Radio 11 okt 2019 Ulrika Milles

https://www.svt.se/kultur/har-ar-handkes-och-tokarczuk-mest-lasvarda-verk

4) Privat blogg 22.11.2019 Gunnar Strandberg

https://gunnarstrandberg.wordpress.com/2019/11/22/kort-om-peter-handke-och-var-oformaga-att-lasa-nyanser/

5) Lektörsomdöme: Långsam hemkomst en av Peter Handkes mest lästa böcker. Den handlar om geologen Sorger som upptas av "sökandet efter former" - vilket kan sägas vara precis vad Handke själv ägnat sig åt, kanske särskilt i sitt tidiga författarskap. Andra delen av boken är mer självbiografisk och berör kreativiteten och skapandet, medan den avslutande delen kretsar kring faderskapet. - - Red..

 

Slutord: Långsam hemkomst är en utmaning att läsa – den tilltalar på "ett annat plan" Det är ingen bra bokcirkelbok – men ett utmärkt underlag till ett filosofiskt samtal. En tankebok! Ett sökande efter sig själv!

Poäng 1*-5*: 3=2*, 1=2,5*, 3=3*, 1=3,5*, 3=4*, 2=vet ej

Eveline rekommenderar Berättelsen om ett liv, om Peter Handkes mor. Så berörande och kanske besvaras några av ovanstående obesvarade frågor!

BOKSAMTAL 2 våren 2020: LÅNGSAM HEMKOMST av Peter Handke

ORD/KÄNSLOR romanen väckte

Datum: 02.03.2020 | Av: Läsecirkeldeltagare

krävande, arbetsamt, plikt (att läsa för att det är en läsecirkelbok), stark igenkänning (behov av), storsinne, otillgänglig, ensamhet, längtan, obegriplig, tråkig, svårtillgänglig, inskränkthet, att finnas, ordkonstnärligt.

Ny kommentar