BOKSAMTAL 2 hösten 2020: "SVERIGEVÄNNER: Historien om hur pappa och jag försökte bli svenskast på Tjörn" av Arash Sanari

21.10.2020 17:15

Till höstens andra digitala bokträff tisdag 20.10.20, läste vi den första av tre debutanter enligt temat: En etablerad författare och tre debutanter. Vi som samtalade var Margareta, Gunilla, Kerstin, Tony, Barbro, Anette M och Eveline. Berit och Annette S-G har lämnat sina synpunkter via mejl och telefon. Tekniken skötte Angelina från Folkuniversitetet.

Sverigevänner : historien om hur pappa och jag försökte bli svenskast på Tjörn (inbunden)            Lyckas man för bra med sin integration blir man lite rotlös« -  Läkartidningen

Sverigevänner     av    Arash Sanari

Nominerad till Augustpriset i kategorin årets fackbok! Ja, här börjar vårt samtal, dagen efter att nomineringarna tillkännagivits. Så roligt! Så bra för bokens möjligheter att nå ut till en stor läskrets. Detta är "skolbok/undervisningsbok, som några sa. EN BOK FÖR ALLA, var cirkelns enhälliga utlåtande. Att bli nominerad till Augustprisets fackbok, vittnar också om att innehållet har ett viktigt budskap. En välförtjänt nominering!

I korthet: Boken ger många tankeställare; en ögonöppnare om vårt eget synsätt till vår och andra kulturer, ibland upfriskande, rolig och med stor igenkänningsfaktor, men också med bitter smak och eftertanke. Vi undrade över modern? Även om det är en berättelse om far&son, är inte modern utan betydelse för iaf sonens utveckling. Faderns avslutande passage s232-235 är insiktsfullt och berörande. 

Projekt Svensk: Pappans idé och mål att barnen ska bli 100% svenska är bitvis humoristisk och bitvis sorglig. 

Pappan berörde flest deltagare. Någon refererade till igenkänning av den egna generationen, bortsett från invandringsprocessen. Typiskt för vuxengenerationen att hamna i bakvattnet. En trovärdig berättelse. Pappan, en duktig betraktare, som gör allt för barnen och åsidosätter sina behov. Han vet vad han vill och genomför det i möjligaste mån, vilket imponerar. Pappan är komplicerad, det är något dubbelbottnat i att göra allt för sina barn i den utsträckningen. Var står han egentligen? En intressant dagbok! Pappans kursiverade anteckningar är både dråpliga och gripande. Han är en klok och modig person. Men också för stolt för sitt eget bästa mtp att han sa upp sig själv, från ett arbete han hade kunnat klättra inom. 

Pojkens historia berör också extra. Barnet väljer inte situationen, allt blir annorlunda som det inte vill acceptera. Barn upplever inte fara och orsak till att familjen flyr/lämnar allt, de är trygga med att föräldern är med. Ändå är det barnet som anpassar sig bättre i det nya landets kultur. Barn har också bättre hjälp av andra barn än vuxna av andra vuxna! Detta diskuterade vi livligt! Intressant infallsvinkel ang: s65) Att gradera utmaningar efter var och ens förmåga! Är utmaningen för komplex för immunförsvaret, blir du ju sjuk. Är utmaningen för komplex för hjärnan kommer du enligt samma princip att få skador.

Språket: lättläst som helhet och ändå här och där ord man måste slå upp. Författaren har lärt sig svenska på djupet, så som barn gör, när de lär sig nya språk i tidig ålder. Metafor: s129)om att småkoka, sjuda, bubbla och stormkoka! Talande bildspråk: s26) en julgran var mer hotfull än jag!

Några meningar: 58-59)om självständighet och demokrati; s141)sista stycket "det gör ont i själen att läsa"; s182-183)om att engelska accepterades mer i svenska restauranger än svenska med arabisk accent; s226-227)om att integrerade landsmän kunde vara "ambassadörer" för att förklara kulturskillnader.

Budskap: Författaren vill belysa att det inte är så enkelt! Oavsett hur mycket du kämpar, är individens kulturella bakgrund och de synliga markörerna avgörande för, hur du tas emot och hur du smälter in.

Titel och omslagsbild: stämmer bra med innehållet. Även om bilden av "svensk sommar vid stranden" är något för "solig" mtp verkligheten i vardagen. 

Utdrag ur lektörsomdöme: En berättelse om total kulturkrock gällande allt ifrån språk och traditioner till skolgång, mat och socialt umgänge. Ett lättillgängligt språk med en humoristisk underton. Det är intressant att se Sverige ur en nyanländ familjs perspektiv. Stundvis dock något utdraget och repetitivt. /Kent Lindman. 

Våra erfarenheter: Flera i cirkeln har arbetat med invandrare i olika verksamheter, med barn och vuxna, samt även engagerat sig i privata samanhang. Intressant att delge varandra personliga erfareheter om utanförskap. Barns önskan är alltid att smälta in, att vara som alla andra. Vuxna får större problem om de inte själva "bjuder till" - inte bara väntar på att "bli inbjudna", som vi uppfattade att pappan i berättelsen hanterade sin del av projekt Svensk.

Arbete och integration: Vi diskuterade vikten av att ha arbete och hur det sett ut bakåt i tiden, då språket inte nödvändigtvis var avgörande om du fick jobb, utan huvudsaken var att snabbt lära sig arbetsmomenten. Då när det fanns mer arbete än arbetskraft! Under 1950-60 talen kom flest "invandrare" från Central- och Sydeuropa, med liknande kulturella och religiösa tillhörigheter (assimilisation). Från 1980-talets mitt kom flest "flyktingar och asylsökande" från mer avlägsna länder med avsevärt annorlunda kulturella och religiösa tillhörigheter (integration). Inte bara "skilda världar" utan även "skilda processer"!

Länkar om boken och författaren: LäkartidningenDistriktsläkaren  Arash blev 90% svensk; Sverigevänner blir filmAugustprisnominering

En deltagareSå himla intressant att få andras bild av mitt Sverige!

Mitt avslut: Igenkännande för mig på flera plan: som invandrarbarn på 1950-talet; adoptivförälder till barn fr Thailand på 1970-talet; arbete med flyktingar på 1980-2010 talen; Läxhjälp för invandrare från 2012 -ff.

Betyg: Vi enades om att det var svårt att betygsätta denna "dagbok". Vi gör ett försök att jämföra "förstlingsverken" av höstens 3 debutanter i stället!

Ur diktsamlingen Livsvandring av Kurt-Göra Öberg

Jag har såsom ett träd blivit omplanterad, med stympade rötter söker jag livskraft i den främmande myllan.

//Eveline

 

BOKSAMTAL 2 hösten 2020: SVERIGEVÄNNER: Historien om hur pappa och jag försökte bli svenskast på Tjörn

ORD/KÄNSLOR romanen väckte

Datum: 25.10.2020 | Av: Läsecirkeldeltagare

Skilda världar, Ögonöppnare, Trovärdig, Kulturkrockar, Gripande, Halvblod, Bör läsas av många, Utanför o In

Ny kommentar