DELTAGARES POÄNG TILL VÅRENS 4 CIRKELBÖCKER

27.04.2019 19:50

Poäng                                 1        2        3        4        5       vet ej          =  11

1) Tidsklyftan                                          5        5                    1            =  11

2) På tunn is                                          2         6                    3            =  11

3) Finna sig                        1         4       4         1                    1            =  11      

4) Tills vattnet stiger                                          4        4          3            = 11