BOKSAMTAL 9 september 2014 Egenmäktigt förfarande av Lena Andersson

15.09.2014 17:01

Boksamtal 1 i höstens tema   -  "Kärlek-Makt-Relationer"  

Egenmäktigt förfarande: En roman om kärlek Egenmäktigt förfarande : En roman om kärlek av Lena Andersson

Till höstens första läsecirkel kom Anita, Annette, Erik, Barbro, Toni, Inger och Eveline. Egenmäktigt förfarande, (Augustpristagare 2013 se artikel 25.11.2013) är en skarp, utlämnande, hudlös beskrivning om det smärtsamma att älska obesvarat! Om KÄRLEK, HOPP, LUST samt SJÄLENS ensamhet!

Samtalet blev mycket livligt och givande. Alla uttryckte olika slags känslor, från ilska men också förståelse över Ester Nilssons naiva och undfallande sätt till vrede över den känslokalle Hugo Rask med sitt stora ego. Boken lämnar ingen oberörd, vare sig man tycker om denna ensidiga, förödande och tärande kärlekshistoria, eller inte. 

I början av samtalet gick åsikterna isär om vikten av en sådan berättelse, men våra olika infallsvinklar resulterade i, att vi i slutet av träffen enades om att detta var en sällsynt viktig och trovärdig berättelse med en hög igenkänningsfaktor, iaf för en del av oss.

Många livsfrågor ryms i denna lilla bok bl.a. om förälskelsens självupptagenhet och om maktfullkomlighet hos den som inte älskar tillbaka. Om den oerhörda kraft den som vill gå uppbådar i och med sin starka vilja att gå till något....i motsats till den kraftlöshet den känner, som blir lämnad och inte vill förändra. Om behovet av att prata, s202 "Pratandet, som inte handlar om att få klarhet, vilket den pratande påstår, utan om att övertyga och övertala". Vi tyckte också om författarens beskrivning av HOPPET, även om det i slutkapitlet kändes något överdimensionerat. 

Vi var tveksamma till att Hugo Rasks beteende skulle vara ett lagbrott. Ester Nilsson var ju med och villig hela tiden, det var egentligen (för att använda hennes eget uttryck) hon som var den drivande till deras "köttsliga förening", vilket i sig inte ger "rätt till varandra" per automatik!

Författarens språk tyckte vi också olika om inledningsvis, från "nej, det gav mig ingenting" och onödigt främmande ord, man måste slå upp --- till "fantastiskt, briljant och filosofiskt - intelligent och intellektuellt.

Några lyfte fram meningar, som fastnat: - s8 "Glappen mellan tanke och ord, vilja o uttryck, verklighet o overklighet och det som växer i dessa glapp". - s16 "Inget skulle förändras, bara berikas". - s82 "Det var en sån dag hon inte kunde skilja på tanke och känsla". - s180 "Förespegla inte den hoppfulla det du vet inte kommer att inträffa". - s187 "Hur kan man vara så dum att man tror att det handlar om tid när folk anger tid som skäl?" (När man egentligen inte vill - igenkännande!)

Vi var alla mycket nöjda när vi avslutade dagens boksamtal! Våra olika åsikter, som vidgar det egna perspektivet genom diskussionerna, är så berikande - och denna bok gav ett mycket bra underlag till den processen. Och visst innehöll den Kärlek-Makt-Relationer!

/Eveline

 

Recensioner: DN.KULTUR Om livet efter Ester 11-05-14

BOKSAMTAL 9 september 2014: Egenmäktigt förfarande av Lena Andersson

Om Uppföljaren

Datum: 24.10.2014 | Av: Eveline

Läste redan 16.05.2014 att Lena Andersson skriver en uppföljare. Del två i berättelsen om Ester Nilsson och upplevelsen av stormande passion, som inte helt kan levas ut, utkommer i höst.
Bara att vänta!

Kuriosa om Tensta

Datum: 15.09.2014 | Av: Kerstin

Som kuriosa kan jag berätta att för ett par veckor sedan bodde jag över hos en gammal klasskamrat i Tensta, i samma trappuppgång som Lena Andersson!
Tensta har ju hos de flesta en ”dålig klang” men frånsett de stora trista hyreshusen var förorten grön och frodig, lugn och trevlig. En färgstark miljö med många invandrare, ja min väninna och jag var nog i allra högsta grad en ”minoritet”. Intressant att Lena Andersson blivit Tensta trogen!

Sv:Kuriosa om Tensta

Datum: 15.09.2014 | Av: Eveline

Tack Kerstin att du ville delge oss denna kuriositet!

Ny kommentar