EN REFLEKTION OM SPRÅKETS UTVECKLING

02.05.2021 20:32

Som den "språknörd" jag ibland känner mig som,  tycker jag att språket influeras för mycket av andra språk, mestadels från engelskan. Jag vill inte att flera ord i en svensk mening innehåller rena engelska ord. Svenska språket är ett vackert och blommande språk, med många nyanser och synonymer, som är roligt att lära sig att använda rätt. Språket förenklas i en snabbare och snabbare takt och jag vill ibland stoppa den utvecklingen - eller avvecklingen av språket som jag brukar kalla det.

När jag nu läste boken "Den liderliga häxan" se här av Åsa Bergenheim, är jag ändå glad åt den utveckling av svenska språket som skett under årtusenden: 

sid 59 ur Kristofers landslag 1442: "Förgör man manne eller konu, kona konu eller manne, meth truldom, swa athhon eller han faar Dödh aff, miste liiff siit fore tolka gerning; man scal staegla oc konu brenna, oc witi thet met heredznempd som för aer sagt".

sid 108 ur Magia Incantatrix 1632: "Såleds kunna quinno personer, när de haffwa ondt aff sin månadz siuka, och see nyficta i speglar, dem skada, så at glaset blifver broket." "Dessutom blieffwe ock så aff samma blod miölck, hvilken genom wissa ådrår, er vid Gudz förodnade förer till bröstet."

sid 126 ur Trolldomskommissionen 1669: "Emot kättia och olofflige luster brukar man som en diversion amores licitos, c jugia non prohobia (förbjuden kärlek), och där jämpte om någon congresses cum Daemonijs bewij skiedd wara, att dän straffas med elden. Män alla barnen som witna till 30 a 40 tillijka, tillstå sig hafwa hafft sammanlag med Sathan och fött barn, hwad dom skall här fällas?"

sid 145 ur  Den liderliga häxan  2021: Människorna i det tidigmoderna Sverige levde i en värld som var fylld av gåtfulla och övernaturliga väsen och krafter. En del goda, andra ondskefulla. Det gällde att navigera i spänningsfältet mellan Gud och Satan."

Helt klart föredrar jag 2021 års formuleringssätt!

//Eveline

EN REFLEKTION OM SPRÅKETS UTVECKLING

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar