FÖRSTA JUNI-DIKT även 2015 - för att den är så fin :-)

01.06.2015 15:17

Var glad min själ åt vad du har

Nu har du hundra sommardar

Och detta är den första

När solens lopp sin ände tar

så har du nittionio kvar

och någon är den största

 

Giv noga akt på var du står

I morgon är med ens i går

Det går så fort att vandra

Lägg märke till att vad du får

är hundra sommardagar per år

i morgon är den andra

Kajenn

FÖRSTA JUNI-DIKT även 2015 - för att den är så fin :-)

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar