BOKSAMTAL: Känslan av ett slut av Julian Barnes

20.12.2013 21:07

Boksamtal 4 hösten 2013    

           Känslan av ett slut      av   Julian Barnes                        

Jag valde romanen för att titeln lockade mig och att det var en engelsk modern författare. Handlingen kändes intressant, en återblick till ungdomstidens tankar och känslor på 60-talet, spelet mellan det intellektuella och det sensuella, som då var ”det mest förbjudna”. Författaren skriver om klasskillnad, ordning och reda, den sexuella debuten, rangordning bland ungdomar från stark till svag osv.

Vi som samtalade idag var Anita, Karin, Gertrud, Barbro, Marianna, Ulrika, Annette och jag. Maria och Kerstin har mejlat sina synpunkter, som jag läste upp. Det är roligt att på så sätt ändå vara med fast man har förhinder!

Vi var ganska överens om att romanen var intressant och diskussionen blev tidvis hög. Språket är lågmält och handlingen tar sig långsamt fram. Boken är välskriven och man känner att författaren har något stort att berätta. Några av oss tyckte om hans filosofiska tankar och kunde ta till oss dessa i egna tillbakablickar. Andra var mer återhållsamma och kluvna iaf inledningsvis. Mot slutet av samtalet var vi överens om att denna lilla bok med bara 192 sidor, är stor. Den väckte mycket och berörde oss på flera plan.

Ynglingarnas resonemang kring självmord som friskt eller sjukt fascinerar. Adrians höga intellekt och därigenom upphöjdhet och dominans bland kamraterna diskuterades ivrigt. ”Vems är ansvaret i hela kedjan”? frågar Adrian (s 112-113) och resonerar om ”ackumulation – vadslagning – länkar i olika hållfasthet, om mänskliga relationer kan uttryckas med matematisk eller logisk formel eller endast med traditionell narrativ terminologi. Så om Tony, till exempel…” (s 113). Det finns onekligen mycket att diskutera kring självmord!

Huvudkaraktären Tonys självrannsakan om ånger och hur han söker bekräftelse, ursäkt, förståelse eller förlåtelse för något han gjort/missat i sin ungdom, är skickligt berättat.

Vi pratade länge om de tankar om minnet som boken väcker. Hur mycket kan vi lita på minnet? Hur förhåller vi oss till våra egna minnen? Gör vi om vår egen historia, så den känns mindre smärtsam för oss själva och mer intressant att berätta till andra?

Romanens sista 40 sidor är oerhört starka! Jag citerar Västerbottens-Kuriren på bokens omslag: ”Med raffinerad komposition lotsas läsaren fram till ett totalt överrumplande slut.”

Avslutar med Tonys jämförelse - vanlig post förr och e-post nu  (s 156) om att 3 veckors väntan ”igår” motsvarar 3 dagars väntan idag. "Igår Morse – Idag IT"

Extramaterial på webben: Filmen En man och en kvinna   som omnämns på sid 82.

Filmmusiken av Francis Lai www.youtube.com/watch?v=8s5TTGtigQg 

 

/Eveline

 

Ämne: Känslan av ett slut av Julian Barnes

Jag vill citera i mitt tycke två kloka saningar:

Datum: 13.01.2014 | Av: Kerstin

På sid 75: ”Historien är inte segrarnas lögner……..den är snarare de överlevandes minnen.”
Och sid 98 ”Men det är forfarande ögonen vi tittat på ….det var i dem vi fann den andra personen och fortfarande finner honom eller henne.”

Ny kommentar