DITT LIV OCH MITT av Majgull Axelsson - Bokcirkel Litt.400 Stadsbiblioteket och Folkuniversitetet i Sundsvall

29.01.2024 20:43

Vårens tema: Vi läser Lars Ahlin-stipendiater under Sundsvalls 400-årsjubileum 2024. Till första träffen den 29 januari kom Andreas I, Annette SG, Elisabet W, Ellinor LE, Gunilla Ö, Kerstin S, Margareta J, Maria A, Marie L, Ulla J och Eveline S. Berit J deltog på distans via mejl. Vi började med kort presentation och var överens om att en bokcirkel är intressant och stimulerande. Att diskutera det vi läser med andra ger nya infallsvinklar, andra sätt att tolka författarens budskap, språk och handling. 

Val av januariboken: På SVTplay visades under januari filmen Sockerexperimentet. Under åren 1945-1955 gjordes Vipeholmsexperimentet Vipeholms anstalt i Lund, för vad som då kallades "svårskötta obildbara sinnesslöa". I Ditt liv och mitt är Lars, en av karaktärerna, intagen på Vipeholms anstalt, visserligen flera år efter experimentet, men filmen gav en tydlig inblick i patienternas utsatthet, hur de bemöttes, vårdades och levde sina liv bakom "stängda" dörrar. Boken har en tänkvärd inledning med citat av Alva och Gunnar Myrdal samt Per Albin Hansson. 

Maj-Gull Axelsson tilldelades Lars Ahlin-stipendiet 2018 för sin förmåga att med inlevelse och känsla skildra de som samhället gömt och glömt. Genom ett lyssnande författarskap skapa oförglömliga gestalter och lyfta moraliska dilemman med livslögnen som ett ofta återkommande tema. Hennes författarskap hävdar språkets och berättandets befriande kraft. 

bokomslag Ditt liv och mitt        Majgull Axelsson 2016.

Ditt liv och mitt    av    Majgull Axelsson

Handling: Det är Märit, som berättar. Hon leder läsaren bakåt till 1962 och framåt till 2013 utifrån sina egna tankar och "samtal med Den Andra"! Märit är på hemväg till Stockholm efter ett besök hos dotterns familj i Bombay. Hon ska göra ett upphåll i Norrköping, där hon förväntas fira sin och tvillingbroderns 70-årsdag. Men när tåget saktar in i Lund, fladdrar en tanke till i bakhuvudet och Märit kliver av tåget. Hon har inte varit i Lund på 50 år, så varför har hon stigit av tåget? På Vipeholms anstalt i Lund hade deras stora lillebror Lars, Tok-Lars, Vidundret eller Haltelyttelasse varit intagen och Märit bestämde sig för att söka upp hans grav. Citerar baksidestext: "Ditt liv och mitt är en djupt smärtsam berättelse om en systers sökande efter sanning och upprättelse för dem som inte räknades när svenska folket blev världsmästare i välfärd". Författaren belyser samhällets syn på människor som avviker från normen och hur dessa människor, i alla åldrar, behandlades av vården. Ett starkt romanbygge = spänningsbygge!

En kort rundgång om vad som berörde oss mest under läsningen: Den oansenliga gravstenen vid en massgrav med döda från Vipeholm. Inga namn, bara orden s38) Var resan stormig, huru skön är inte vilan. Studentkvällen som Märit så längtat efter, blev en katastrof. Jonas, tvillingbrodern, en olycklig tonåring som triggade sina kompisar. Mormoderns död, vad hände egentligen. Märit och Kajsas ilska och livskraft. Men trots svår uppväxt i var sin dysfunktionell familj, med motgångar och olika socialt underläge, skaffade de sig utbildning, starkt! Lars svåra öde när/hur han hämtades av polisen och hans död upprörde, hur det var på den tiden för personer med annorlunda förutsättningar. Mötet med Solveig (solens väg) blev en betydande vändpunkt för Märit. Moderns kamp för den mentalt 'handikappade' sonen Lars. Men modern förbisåg de andra barnen, Märit och Jonas. Pappan drog sig undan till sin verkstad. Överlämnade allt ansvar om barnen till kvinnan, så som många fäder gjort i alla tider. Tidsandan med igenkänningstecken för oss i gruppen, som själva var med på 1960-talet. Fina dialoger i hela berättelsen. Elakhet genomsyrar karaktärerna och berättelsen. "Den Andra" som starkt påverkar Märits tanke och handling är något igenkännande, som när en pratar med sig själv (överjaget). En bok full med berörande och upprörande händelser. När modern dör (s56--66) bryter kaoset ut, familjen splittras och rämnar helt. Morfadern, Patriarken, domderade och kläckte ur sig elakhet efter elakhet, till alla i familjen. Dysfunktionella familjer där tystnaden härskade. Man pratade aldrig om förlusten av ytterligare ett barn och inte om Kajsas vuxenansvar över sig själv, pga moderns problem.  I Märits mans familj rådde också en tystnad, men av annat slag. Glada miner utåt, men problemen sopades under mattan. 

Karaktärerna: Huvudkaraktärerna Märit och Kajsa är komplexa med sin tids fostran och värdering. Deras ibland elaka agerande kan ses som en konsekvens av att ständigt bli förminskade och förbisedda. Majgull Axelsson har en särdeles förmåga att beskriva komplexiteten i sina karaktärer så tydligt, att även de "obehagliga" berör och väcker läsarens medkänsla. Hon dömer inte utan vill skapa förståelse och dra lärdom av samtidens civiliseringsprocess, då som nu.  

Tema: Skuld, skam, hämnd, upprättelse, tystnad, klassindelning samt övergrepp både mot icke sjuka och psykiskt sjuka människor. Författaren refererar till psykologi genom "Den Andra": s46) Inom dig öppnar sig valv efter valv... ur Tomas Tranströmers dikt Romanska bågar där Tranströmers preferens för psykologi syns. 

Tid och miljö: åren 1962-2013; s272-273) fin stadsmiljö-Stockholm om hösten; tidsmarkörerna känns igen av oss som "var där då", t.ex. Fickjournalen; att knixa=niga el bocka för 'överheten' och äldre; s273) Olle Björklund/Herr Aktuellt; muntliga och skriftliga tentamen inför real-/studentexamen. 

Språket: Lättläst med avpassade och talande kapitelindelningar (Vår store lille bror, Skuggornas tid, Solveig (Solens Väg), Tystnadens sammansvärjning). Bra avvägning mellan dialog och berättartext. 

Titel och omslagsbild:Talande titel s116) För jag är du och du är jag och man kan inte komma undan sig själv. (Här kan diskuteras om titeln syftar till Märta-Kajsa eller Märta-Den Andra, trillingsystern, som dog vid förlossningen)? s362) Allt det som kom att forma hennes liv och mitt. Bilden visar framtidstro, glädje och optimism, allt det som en studentexamen symboliserar.

Meningar som väcker tankar och känslor: s251) Skulle hon någonsin ha blivit min bästa vän om vi inte hade varit närmaste grannar? s341) Vad var det jag sa. Ensam med en oäkting, du går verkligen i din mammas fotspår. s344) Nämen, så bra. Det var väl tur att idioten äntligen kom till någon nytta. 358) de vet en del om sarkasm, men har inte en aning om hur de ska hantera den som riktas mot dem själva.

Stycken som oroade: s182) om ålderdomen; gammal blev man först när man fyllde åttio, det var då man steg över tröskeln in i dödens väntrum... (?!), s274-275) Något annat spirade bakom min äppelkindade yta, en stigande lust att skada, att göra någon illa och värre, ingen skulle få veta detta om mig. Inte ens jag själv. Vi pratade kring detta märkliga och obehagliga som undertryckt vrede.

Ord med humor: s90) långtbortistan, s190) frulansa; 

Vi undrar: Finns det något mer i berättelsen än Poppius journalistutbildning, som förenar Märit och författaren?  Är detta autofiktion? Och tycker: Äntligen släpper Märit skulden och går vidare”!

Fakta: I Lund /Sinnesslöanstalten Vipeholms sjukhus 1935-1982I Sundsvalls / Sidsjöns mentalsjukhus från 1943-2001 och i Torpshammar / Bodaborgs sinnesslöanstalt 1917-1940-talet. Karl Grunewald en av förra "seklets stjärnor", var en drivande kraft i strävan att förbättra de psykiskt utvecklingsstördas livsvillkor, genom att bekämpa institutionsvård och verka för att utvecklingsstörda ska leva tillsammans med andra i samhället. Uttrycket "omsorgsvård" (en tautologi) var Karl Grunewald kritisk till. 

Recensioner: Expressen/Annina Rabe Rasande roman om folkhemmets skuld, skam och övergrepp av psykiskt funktionshindrade. 

Svt Nyheter/Ulrika Milles En roman som gör motstånd och provocerar - en uppgörelse med folkhemmet och med arvet i en familj tyngd av hemligheter och skuld. 

Lektörsomdöme/Charlotte Lilja: Det är en fascinerande och mörk berättelse som Majgull Axelsson levererar. Personerna griper och förfärar. Behandlingen av värnlösa människor i 60-talets folkhem är nästan outhärdlig att ta till sig. Det är svårt att lägga ifrån sig boken innan man fått alla trådar uppnystade. Helhetsbetyg:4

AvslutJag avslutar med en dikt av Göran Tunström som beskriver sorgen efter en mamma väldigt bra. När mammor dör, då förlorar man ett av väderstrecken. Då förlorar man vartannat andetag: då förlorar man en glänta. När mammor dör, växer det sly överallt. Ur Berömda män som varit i Sunne

//Eveline

 

Ämne: DITT LIV OCH MITT av Majgull Axelsson - Bokcirkel Stadsbiblioteket och Folkuniversitetet i Sundsvall

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar