ONDSKAN av Jan Guillou /BOK-TEATER-FILM-SAMTAL

26.10.2022 15:43

I Scen Sundsvalls arrangemang har bokklubben under oktober månad ägnat sig åt att läsa boken ONDSKAN - samtala om boken - se teatern - se filmen - och avsluta med ytterligare ett samtal om alla tre genrer. Vilken genre berörde oss mest? Går det att jämföra intryck av så vitt skilda genres framförande? Mycket har diskuterats och min sammanställning blir därefter! Temat i ONDSKAN har blivit en modern klassiker och den första stora läsupplevelsen för ungdomar. 

bokomslag Ondskan    Jan Guillou 2015.    

Ondskan    av            Jan Guillou

Bakgrund: När Erik Ponti relegeras från skolan på grund av sin brutalitet och hamnar på en internatskola, hoppas han kunna bryta cirkeln av våld han fostrats in i bl.a. av sin brutale och tyranniske styvfar samt sin "tysta" mor, som inte vågade stå upp för sin son, av rädsla för att själv bli misshandlad. Ondskan följer honom även i den nya skolan, där han trodde att han bara kunde ägna sig åt sina studier, sport och slippa slåss. Internatskolan visar sig dessvärre vara fylld av pennalism, där lärarna inte ingriper alls, utan en mycket utstuderad och sadistisk "kamratuppfostran" råder. Rektorns ord när han blev relegerad från läroverket ringer i hans öron: Du är ondskan själv och sådana som du måste förgöras. Hur kunde Erik ha blivit så här? Förmodligen var ett rejält kokt stryk vad han saknade i livet! Precis vad Erik ironiskt nog inte saknade, och inte heller tycktes komma undan. 

Vid vår första träff 10/10 diskuterade vi vad som berört oss mest under läsningen. Vänskapen mellan Erik och Pierre och de smarta intellektuella samtalen de förde med varandra, bl.a. om hat, intelligens, brutalitet osv! (se de kursiverade avsnitten t.ex. s135-138; s196-199).  Våldet och den psykologiska resan Erik gör och hur han tar kraft i vänskapen med Pierre. Efter-maten-stryket och moderns pianospel under tiden för misshandeln av sonen. Svårt att läsa och ta in från början om den s.k. kamratuppfostran och lärarnas passivitet, samt den ohyggliga ondskan! De rasistiska och nazistiska strömningarna bland lärarna och eleverna.

Ondskan har många ansikten och författarens beskrivning av våldet är trovärdigt - föräldrar slår sina barn - män slår kvinnor - de ska veta sin plats. Då är det starkt att inte brytas ned som 15-åring och visa på vad utstuderat våld innebär. Maktstrukturer i en hierarkisk skola, i ett hierarkiskt samhälle och på arbetsplatser underbygger fysiskt och psykisk våld, som alltid måste synliggöras och bekämpas. Internatskolan som Jan Guillou själv gick på hette Solbacka och låg i Stjärnhov i Södermanland, därav romanens fiktiva namn Stjärnsberg! Läs artikel om Solbacka i DN från 2014-09-09 Naturen vinner över Ondskan 

Var finns människors spärrar frågar vi oss, när rädsla, likgiltighet, känslolöshet och maktspel får råda? Men ser också hopp i Eriks och Pierres kamratskap med respekt och värme. Kan man vinna över "överheten" med kaxighet och att kämpa mot det absurda? I romanen fungerar det inte så för Erik, men i slutet av romanen inger författaren en viss tillförsikt - Nu måste det väl ändå vara sista gången? Sen aldrig mer! Eller?

ONDSKAN innehåller mest ondska och mörker men det finns ett ljusare parti, den skira kärleken mellan Erik och Maja. EN vacker mening och ETT vackert stycke sitter kvar: s258) Eriks förälskelse var lika självklart oemotståndlig som vattenforsarna efter att dammen längst upp utefter floden brustit. s259) Hon förde honom allt längre bort på sin egen stig...och hennes svaga lukt av liljekonvalj...drog honom allt längre in i förälskelsen. 

Tänkvärt: t.ex.s169) Förnuftet sa antagligen att det var nödvändigt att underkasta sig. Känslorna sa att det skulle vara omöjligt. s197) Våld skrämmer också den som slåss; s236) Ondskan är inte dum, den är smart.

Språket: lättläst, alldagligt, inslag av svordomar, slang och råa uttryck ger effekt åt innehållet. Det är flyt i dialogerna och bra balans mellan dialog och berättande text. I Eriks språk finns klasstillhörighet, uppdämd raseri, ilska, hat och kontroll av sin rädsla. Jag tycker om författarens språkbruk, som känns igen i denna roman från 1981 och hans senaste från 2022 Den som dödade helvetets änglar (huvudkaraktär Erik Ponti med Carl Hamilton).

Sammandrag av vår andra träff 24/10: vi hade sett föreställningen ONDSKAN med Jesper Arin den 14/10. En fantastisk prestation att ensam åskådliggöra detta svåra, mörka, mångfacetterade ämne, karaktärer och konsekvenser. Otroligt starkt att med enkla men tydliga skiftningar i rörelser, minspel, röstvolym och dialektbyten, få fram budskapet så tydligt! Tanken var att träffa Jesper Arin i ett eftersamtal, som dessvärre inte blev av. Vi hade två frågor som kanske kan besvaras på något sätt: 1) Vad händer med din personlighet, när du tränger in i så starka känslor och framför dem så kraftfullt? Känslor som kan strida mot den egna uppfattningen. 2) Hur tycker du man bör bemöta sådana typer som Silverhielm? Tolkning av boken:att Pierre argumenterar för en pacifistisk hållning, där förnuftet ska förmå S att sluta slåss, medan Erik menar att enda sättet är att tvinga S, genom hot om ännu grövre våld.

Innan "slut"-samtalet såg vi gemensamt filmen ONDSKAN från 2003 med Andreas Wilson (som Erik Ponti). Den väckte starka och omtumlande känslor. En film har större direkt påverkanskraft genom bilder, ljud, färg och effekter. Vi var överens om att läsa boken innan filmen breddade upplevelsen. 

Avslut: I någon mån har vi alla erfarenheter av en form av mobbing - men det är skillnad på elakhet och utstuderad pennalism! Författarens budskap är tyvärr alltid aktuell och boken fortsätter att nå unga människor. En TV-serie är under inspelning och visas 2023! 

Sammantaget är det en fantastisk upplevelse att närma sig en berättelses budskap på flera sätt, där ordets makt och betydelse så starkt dominerar.

Vi som träffats och samtalat är Ulrika, Jonas, Linete, Birgitta, Gunilla, Elisabeth, Veronica och Eveline. Veronica har styrt och ställt med biljetter, fika och filmvisning. Ett riktigt trevligt och utvecklande arrangemang av Scen Sundsvall!

//Eveline

ONDSKAN av Jan Guillou /BOK-TEATER-FILM-SAMTAL

Samtals kvällen

Datum: 26.11.2022 | Av: Elisabeth

Efter filmvisningen var det en givande och trevlig diskussion om ondskan även gott med lite fika. Tack Eveline

Kamratuppfostran

Datum: 03.11.2022 | Av: Eveline

Läste att de äldre eleverna mobbade de yngre även på Norra real i Stockholm och använde "kamratuppfostran" som en "oundgänglig" del av det pedagogiska systemet.

Ny kommentar