Scen Sundsvalls bokklubb - SÖRJEN SOM BLEV av Anna Takanen -

09.10.2021 13:57

Scen Sundsvall arrangerar även i höst boksamtal inför en teaterföreställning. Denna gång är det Sörjen som blev av Anna Takanen, som kommer till Sundsvall tisdag 12.10.21. Vi som samtalade i tisdags 5.10.21 var Anneli, Ulrika, Inger, Pirjo, Veronica och Eveline. Vi träffas igen efter föreställningen den 20 oktober och samtalar om vår bok-teater-upplevelse.

Sörjen som blev    Sörjen som blev (inbunden)     Anna Takanen under ett samtal om skådespeleri med Birgitta Ulfsson och Iwar Wiklander i

Sörjen som blev  av    Anna Takanen

Boken handlar om Timo, 4 år, som 1942 skickades från Mänttä i Finland som finskt krigsbarn till Sverige. Efter Vinterkriget i Finland 1939-40 kom Fortsättningskriget 1941-44, där hans pappa stupade vid fronten. Timo blir sjuk i lunginflammation och Sverige hade börjat ta emot finska barn, som behövde medicin och mat. Tanken är att Timo ska återvända efter kriget, men tiden går och återföreningen blir aldrig av. 

Vad berörde mest: Egentligen allt i boken berörde. Allas livsöden, från Timo till modern och brodern i Finland samt fosterföräldrarna i Sverige. En stark, mycket stark familjekänsla finns, vilket säkert inte är fallet i andra krigsbarns upplevelser. Att ha blivit lämnad ensam, att åka iväg utan någon barnet känner, utan att barnet kan förstå varför det skicka bort, är ett trauma som sätter spår hela livet. Att inte känna sig älskad av någon och denna väntan - fönsterväntan (s32,57) och ledsengråten (s62) är hjärtskärande att läsa. Breven (s187) mellan modern och fostermodern. Om alla förlorare (s25); Avskedet (s30). Annas relation med sin pappa berör mycket starkt. Hon kämpar så för att få tillgång till pappas innersta. 

Huvudkaraktärer: Timi, modern, Leevi, Gustaf&Alma och sist men inte minst Anna själv. Karaktärerna beskrivs tydligt men inte dömande. 

Huvudtema: Livets omständigheter; krigen; familjeband; tystnad; separation; återförening; skam; skuld; kärlek; offer; svartsjuka

Handling/Budskap: Om att få veta, få visshet, förklaring till sin familjs historia, sin pappas tystnad som bottnar i en tro att ha blivit bortvald. Och att få möjlighet att försonas med sin livsberättelse, som kan ge tröst och försoning. En möjlighet att bli hel.

Tid och miljö: 1940-tal; krigstid; efterkrigstid och framåt till NU. I finsk krigsmiljö/frontmannahus och svensk fredsmiljö/eget lantbruk.

Språk: Lättläst, flyter på, berörande beskrivet, med värme och förståelse.

Titel/Omslagsbild: Stämmer med berättelsen - s256)Den sörjen/sorgen är livslång! Kommer från Annas faster Anjas översättning s256). Bilden av mor och barn i pocketversionen = förmedlar familjekärleken. Bilden på landsvägen i den inbundna versionen = förmedlar avskedet

Starka meningar: s9)Gamla granar ska stå i evigheter... s30)Så ta på mössan, håll i lappen så att du inte blir borttappad. s35)EIIII nejvrålet på finska. s56)Nej till namnbytet: jag är en Takanen. s90)Som jag har längtat. (rymmer moderns hela kärlek o smärta). s182) Vi människor vet när vi måste; s184) Vad rätt du tänkt vad du i kärlek vill; s200)Det är inte orden jag vill ha. Inte meningarna utan meningen.

Starka stycken: s71) 1:a mötet mor-son; s90) 2:a mötet mor-son; s98) 3:e mötet och avskedet. s115-116) Mödramötet Saara-Alma; Två modershjärtan slår i otakt och slagen går rakt in i hans eget bröst. s185)Nej du Anna, sluta upp med att gräva i det som inte är din ensak...Besvikelse och ilska - som övergår till förståelse och acceptans .s186-187) Han önskar att breven aldrig kommit fram. s213) Blir sorgsen över enkelheten i livet ... Stjärnigt och sluttande svart = Eftertänksamt!

Recensioner: Expressen/Gunilla Brodrej https://www.expressen.se/kultur/bocker/pojken-satt-tyst-under-bordet-i-tre-manader/

Aftonbladet/Pia Bergström https://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/a/MRX3ro/takanen-forsonas-med-finnenamnet 

DN/Pia Huss https://www.dn.se/kultur/anna-takanens-sorjen-som-blev-ar-som-en-famn-av-sorg/ 

Vad i berättelsen möter våra liv: På något sätt har vi alla kommit i kontakt med finska krigsbarn eller barn till finska krigsbarn. Vi fick även ta del av en deltagares egen familjehistoria om finska krigsbarns öden. Mitt liv tangerar berättelsen: s30) appen om halsen (jag skickades 1949 med Caritas -  transport från Wien till Rotterdam som 5-6åring för att "tillfriskna" - MEN jag kom hem till mina föräldrar igen efter 6 månader). s176)Att 1994 besöka födelseplatsen Nikolsburg i dåvarande Tjeckoslovakien/ Mikulov i dagens Tjeckien. s101)Adoption. s241) Cancerlukten s.242)Fars tystnad och smärttålighet 

Avslut: Tisdag 12 oktober (på min fars födelsedag) ser jag och deltagarna i bokklubben teaterföreställningen Sörjen som blev med Anna Takanen. Det finns också ett program på UR-Play om Anna Takanens Det nya fosterlandetOch Anna Takanens Sommar i SR 2020.

//Eveline

 

 

Scen Sundsvalls bokklubb - SÖRJEN SOM BLEV av Anna Takanen -

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar