THEODOR KALLIFATIDES på BOKENS AFTON i Sundsvall

15.10.2017 12:44

ÄNTLIGEN - var det många som tänkte onsdag 11 oktober på Bokens Afton i Sundsvall. Bokhandlar´n Lennart Bergström hade äntligen fått hit denne mycket populäre författare och föreläsare. Bergström hade fått hjälp att "locka hit" Theodor Kallifatides av sin goda vän Lena Sjödin Roman.

   Läs    Ännu ett liv (inbunden)Ännu ett liv

Lena Sjödin Roman twittrade sinönskan till Theodor Kallifatides, som nyligen börjat använda detta sociala medie i syfte att själv nå ut till sina läsare och inte gå omvägen via massmedia. Lenas önskan löd: Näst efter fred i världen önskar jag att Theodor Kallifatides kommer till Bokens Afton i Sundsvall. Kallifatides svar lät inte vänta på sig: Självklart kommer jag till Lars Ahlins stad!

Kallifatides trollband åhörarna i 90 minuter med sin unika föreläsnings- och berättarglädje. Om sin uppväxt i Grekland under och efter 2:a världskriget, om sin första tid i Sverige som utlänning/invandrare/nysvensk och om att bli assimilerad/anpassad/integrerad. Beteckningen för detta spelar mindre roll, viktigt är att samvägningen sker med respekt för det nya landets samt individens kultur. Allt i harmoni, som han tyckte sig finna i början av 1960-talet då han kom till Sverige, men som han dessvärre inte längre hittar i dagens Sverige. Mycket kan jag känna igen mig i, invandrad och utlänning i början av 1950-talet, dock accepterad som svensk sedan länge.

Sedan övergick Kallifatides till att berätta orsak och verkan kring senaste bok. Allt om detta finns att läsa i boken.

En oförglömlig kväll som vi kan tacka Bokhandlar´n i Sundsvall och goda vännen för!

//Eveline

 

THEODOR KALLIFATIDES på BOKENS AFTON i Sundsvall

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar