VÄGEN MOT BÅLBERGET av Therése Söderlind

23.03.2023 13:17

Bokklubben i Scen Sundsvall samtalade den 15 mars 2023 om romanen och vårens övriga arrangemang kring "Häxprocesserna i Torsåker" 1674, bl.a. föreläsning den 18 mars av Håkan Sjöberg och bussresa "Kvinnors fotspår i historien" lördag 13 maj, med höjdpunkten att besöka Bålberget/Häxberget i Torsåker, där 71 personer halshöggs och brändes på bål 1675.  Ur Goggle: "Rannsakningarna hölls på  gästgivaregården i Hammar, Torsåkers pastorat mellan 19 oktober och 5 november 1674. Sockenbor från TorsåkerDal och Ytterlännäs  stod anklagade för häxeri. Rättegångsprotokollet är den enda samtida dokumentation som finns från häxprocessen". Historien ger starkt intryck och ingen lämnas oberörd inför detta fruktansvärda brott  Kvinnor Dog - Män Dömde - Tidens Tro - Drabbar Människan.

Vägen mot Bålberget (häftad)           Therése Söderlind 2019

 Vägen mot Bålberget av Therése Söderlind

Författaren rör sig i både nutid och dåtid. Romanen handlar om fyra människor - fyra öden - en bygd - och ett tidsspann på flera hundra år. En stark berättelse om ursprung men också om att vara fångad i sin tid. 1975:Jacke och hans dotter Veronica går en sensommardag upp på Bålberget i hemtrakten Nyland vid Ångermanälven. Det sägs vara platsen där man avrättade häxor. Veronicas farmor berättade historien om Bålberget för henne. 1674:Malin växer också upp i Nyland nära älvens utlopp i havet. Malin är tillsammans med 30 kvinnor fängslad i en "fångkista" och ska rannsakas för trolldom. 2011:Veronica återvänder efter många år till Bålberget och till historien som hennes farmor berättade om, som inte lämnar henne ens som vuxen. 1740:Olof är som barn ett av ögonvittnena, som pekar ut Malin som häxa. Plötsligt finner han sig indragen i en fruktansvärd rättsprocess där ingen bemödar sig om att skilja på fantasi och verklighet. 

Vi började samtalet med att var och en kort berättar vad eller vem som berörde mest under läsningen. Kvinnors liv och död i och utanför fångkistan - Allt är spännande - Mycket smärta, historien tar tag - En fantastisk inblick i hur folk levde - Jobbig att läsa och det var skönt när jag var klar - Rörig med de olika tidsspannen - Mycket innehåll och lärorik - Ett bra driv framåt i berättelsen - Olofs minnesbilder utifrån en mans blick - Olofs gränslösa kärlek till Segrid, dess konsekvenser och livsbetingelser - Det ständiga arbetet för överlevnad på 16-1700-talen, jämfört med livet 1970 och 2011 - Pojken/mannen Grels livsbetingelser. 

Författarens budskap: Att aldrig glömma dessa fruktansvärda brott som skedde i "religionens namn"; Kvinnors och barns utsatthet av kyrkans och männens makt; Masshysterins konsekvenser; Män slåss - kvinnor pratar; Författaren skildrar skickligt levnadsvillkoren under dåtid och nutid. 

Huvudkaraktärer förutom de redan nämnda finns Vera, mor till Jacke och Segrid dotter till Malin. Huvudteman förutom häxprocesserna, släktskap och relationer är "tygstycket" som ett genomgående tema.  

Tidsmarkörer: Bondesamhället och kyrkans inflytande är framträdande för 16-1700-talen; Trolldomsförföljelserna startade i Europa på 14-1500 talen; Småortsliv på 1970-talet; Bara två TV-kanaler; Mäns och kvinnors könsroller; Kvinnors yrkeskarriär; Mobilsamtalskostnad i slutet av 1990-talet. 

Språk: författaren använder ett realistiskt språkbruk för båda tidsepokerna, gammaldags och hårt i dåtid och med modernare rytm i nutid. T.ex.l s575)Han var tvingad att giftas med en ann för till det hade hans far utfäst sig.

Titel och omslagsbild: Bålberget, elden, ögat (Olofs? som såg allt); Örnar och korpar har förekommit i andra häxberättelser. 

Citat: s53)Jackes insikt: allt måste jag ta itu med för det höll på att gå käpprätt åt skogen för mig. s145)Det är ynglingen i Olof som tittar ut genom de blå pojkögonen och ivrigt väntar på att bli man. s146)Erke och Matz: Ord sliter på krafterna och de har just inget att samspråka om. s151)Barns makt kan få mödrar att förlora förståndet. s178)Förbannelsen:Med en sån lycka ska en inte förvänta sig ett långt liv. s291)Jag ska själv ordna för min flicka. Jag ska finna ett sätt. s439)Det kurrar til nedifrån magen. Varje gång hon talar blir jag glad och det är märkligt men så är det. s589)..om en kvinna som hade styrkan att göra allt för sin dotter. Av kärlek gjorde hon det. 

Starkt stycke s164)De 9 första dagarna i fångkistan. s198)Jag hade vetat i flera veckor .... haft hoppet om Matz kvar. 

Igenkänning: s316)"Min Marianne" hette Berit. Hon kom från Stockholm till den småstad jag bodde i på 1950-talet. Berit var spännande och vågad. Hon lärde mig bugga och att gilla den 'farlige' Elvis istf den 'beskedligare' Tommy

Google: En förklaring till varför häxjakten blev så utbredd är boken ”Häxhammaren”. Den skrevs av Jacob Sprenger och Heinrich Kramer (Institor). I den fanns anvisningar om hur häxor skulle spåras upp och bestraffas. Bokens författare hade fått i uppdrag av påven Innocentius VIII, just att söka upp och förinta häxor.

Avslut: När Vägen mot Bålberget kom ut i februari 2013 fick den överlag mycket positiva recensioner. I DN skrev Maria Schottenius: "Författaren lyckas skriva med ett gammaldags språk som inte är det minsta tillkrånglat eller svårläst, utan känns helt adekvat. Beundransvärt!" Vi som samtalde om denna historiska berättelse var berörda och samtycker helhjärtat. 

Vi ser nu fram emot resan till Torsåker och Bålberget, då vi ska vandra den 400 m långa stigen upp till platsen där 71 personer halshöggs och brändes på bål 1675. Jag vet att vi kommer att gå med tanken: Aldrig får detta glömmas!

//Eveline

 

Jag läste boken 2014 och besökte Häxmuséet, som då låg i Sandslån. Steg in i fångkistan (känner ff obehagskänslan) samt vandrade stigen upp till platsen där minnesstenen restes 1975, 300 år efter avrättningarna. Sedan juni 2017 finns Häxmuséet  Prästmon, på Hola folkhögskola. Under samma länk finns namnen på De dömda 64 kvinnor, 2 män och 4 pojkar.

      

    Fångkistan                        Minnesstenen

Okänt citat: "Vem vet varför de lärde oss att vara rädda för häxorna och inte de som brände dem levande."

  

 

VÄGEN MOT BÅLBERGET av Therése Söderlind

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar