VÄNGÅVANS LITTERÄRA SÄLLSKAP TRÄFF #2 Hö 2020 MIDSOMMARNATTSDRÖMMAR av Bengt Ohlsson

07.10.2020 21:07

Till Vängåvans Litterära Sällskaps andra träff mån 5 okt 2020, lästes Midsommarnattsdrömmar av Bengt Ohlsson. Vi blev ca 16 personer som samtalade digitalt via Zoom + fysiskt på Vängåvans Bokens Afton och författaren deltog via länk. Bokhandlare Lennart Bergsröm inledde med att presentera författaren, som deltagit vid Bokens Afton i Sundsvall ett par gånger tidigare. En omtyckt gäst, med ett intressant och brett författarskap i mellanmänskliga relationsteman. Samtalsledare var jag, Eveline, som skriver sammandraget. Det blev ett mycket intressant samtal kring samspelet och relationer i familj-, vän- och kompiskretsar. 

Midsommarnattsdrömmar                    Bengt Ohlsson

Midsommarnattsdrömmar     Bengt Ohlsson

Kort beskrivning: Läsaren får följa ett kompisgäng under tre olika tidsnedslag 1988 - 2003 - 2018,  från 25 - 40 - 55 års ålder. Frågor vi diskuterade var: vad hade hänt i karaktärernas liv, vad hade format dem, vad hade de drömt om, vilka förhoppningar hade infriats, vilka hade grusats, hur hade de utvecklats som individer? Spännande och tänkvärda ansatser och mönster i våra livsprocesser. För visst är det så som författare beskriver tankemyllret i karaktärernas hjärnor; det är ett pågående flöde i våra hjärnor, som ständigt påverkar oss. 

Hur kom romanen till: Bengt Ohlsson säger ungefär så här: På en återträff med skolkamrater observerade jag hur ett par av kamraterna förändrats mycket sedan ungdomen. Hur de nu många år senare betedde sig precis tvärtom mot hur de gjorde då. Det förvånade mig och gjorde mig nyfiken på att fördjupa mig i hur vi som människor förändrar våra karaktärer över tid. Jag sneglade lite på Thomas Manns  "Buddenbrooks; en familjs förfall". 

Karaktärerna beskrivs mest negativt tyckte vi som läsare: cynism, bitterhet, högmod, människans mindre goda sidor. Är de tagna ur verkligheten eller är de fiktiva? B.O. säger att de är fiktiva, men löst baserade på människor han känt för länge sedan och följt på avstånd. 

Vilken del var roligast att skriva? Att sätta igång, säger B.O. det är som att ge "löparna" kompass & karta!

Intressant "laget runt": de två första träffarna frågade de varandra om framtidsdrömmar, men inte den sista? För visst finns det ff mycket att drömma om vid 55 års ålder, menade vi. Och jo, det höll B.O. med om, med ett leende!

Frågor till B.O. Du slutar när karaktärerna är i din egen ålder. Planerar du en fortsättning om 15 år? Nej! Om jag lagat en god lasagne, så blir den inte lika god nästa gång.  Har det hänt att du ändrat din egen inställning till din text efter möte med dina läsare? Jo, det har hänt, vilket ger ett intressant perspektiv. Vill du säga något om din nästa bok? Nej inte än! Fast jo, jag har skrivit en barnbok för mellanstadieålder, "Pengarna" om en pojke som hittar en påse med pengar!

Frågor att samtala om: Vem/hur är samtidsmänniskan egentligen? Är det genom att förtså andra, som man förstår sig själv? Om jag valt den andra vägen, hur hade mitt liv sett ut då? Vad gör våra val med oss?

Vi sätter punkt: fast det finns mer att fråga om och tackar Bengt Ohlsson för ett mycket intressant innehåll i hans senaste roman och ett mycket givande samtal!

Avslutar med några citat ur boken: s187 man äger inte bilden av sig själv, det är andra som gör det; 247 i tystnaden vågade sig sorgen fram; s319 det var ett ögonblick när tiden skapade ett korsdrag i henne;

Några egna reflektioner: Tomas filosofiska karaktär berörde mig mycket. Om det trots allt blir en fortsättning om ca 15 år, vill jag gärna veta hur det gick för honom. Jag tyckte om hans tankar s 127-129)om att bli vuxen; s132)om alltings samband - ond och god kraft - om tankefrön; s303)tankar om att inte vara fången i sin smärta;  s303)om vänskap;  s310+431)om blommor som kräver ständig tillsyn (små sår och goda vänner!) 

Fascinerande hur författaren knyter ihop början med slutet om grävlingen s9, 430, 432 = att hitta nya vägar ut - en realitet för djuret - en metafor för människan.

Romanen väcker tankar: "Hur ska man vara som människa - för att vara just en människa?"

/Eveline

 

MIDSOMMARNATTSDRÖMMAR av Bengt Ohlsson

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar