VÅRA FÖRLORADE HJÄRTAN av Celeste Ng

08.05.2023 21:12

Dystopier har jag svårt för och först vid tredje försöket förstod jag varför jag inte bara släppte den. Det är en mörk framtidsskildring om ett totalitärt, fascistiskt USA, där människor med asiatiskt ursprung utsätts för systematisk förföljelse. Det sker alltför många skrämmande övergrepp i världen nu, men detta är också en berättelse om kärleken mellan mor och son - en kärlek så stark, trots ofrivillig åtskillnad i ett samhälle styrt av kollektiv rädsla och rasfientlighet. 

bokomslag Våra förlorade hjärtan            Ng in 2018

 

Våra förlorade hjärtan av Celeste Ng

Handling: USA har haft en djup ekonomisk KRIS, som Kina hålls ansvarig för.  Alla invånare med asiatiskt ursprung anklagas för kinesisk medlöperi, när landet börjar återhämta sig. En förföljelse av asiater inleds och varje misstänkt handling mot PAKT bestrafffas. En metod som används är, att ta barnen ifrån föräldrar med asiatiskt ursprung och placera ut dem i fosterhem, i syfte att "avasiatisera" barnen och göra dem till amerikanska barn med genuina amerikanska värderingar. Alternativt att fängsla den föräldern som gjort sig skydig till någon "missgärning", mestadels påhittad. Det är asiaterna som staten är ute efter. 

PAKT "Protektion av Amerikansk Kultur och Tradition" är mer än en lag. Det är ett löfte vi ger varandra: ett löfte om att skydda våra amerikanska ideal och värden, ett löfte om att för de människor som underminerar vårt land med oamerikanska idéer, kommer det att bli konsekvenser. // Ur Vi lär oss om PAKT: En handbok för unga patrioter.

Tolvåriga Bird Gardner har inte sett sin mamma Margaret på över tre år. Margaret var född i USA av asiatiska föräldrar. Hon valde att försvinna då hon skulle fängslas efter att hennes dikter använts i protesterna mot de stränga lagar, som införts för att värna "amerikansk kultur". Birds pappa Ethan - en begåvad amerikansk lingvist på universitetet i  Cambridge Massachusett USA - degraderades då, till att plocka böcker i hyllorna på universitetsbiblioteket. Han förmanar sin son att hålla låg profil. 

Bird, mammans smeknamn för Noah, följer sin pappas förmaningar och går alltid raka vägen till och från skolan -  med böjt huvud så han inte visar sitt ansikte, som har starka asiatiska drag efter mamman. Han undviker ögonkontakt och är rädd att någon ska ställa frågor och han ska inte prata om sin mamma med någon. I skolan har han inga kamrater tills Sadie börjar i hans klass. Sadie är ett barn som flyttats (tagits) från sina föräldrar till särskilt utvalda fosterföräldrar. Men Sadie är rebellisk och rymmer ofta för att söka efter sina föräldrar. Sadie berättar för Bird, att hans mamma är känd i hela landet för att vara den som är orsaken till det uppror som börjar bildas. Margaret Miu var poet och texten Alla våra förlorade hjärtan har tagits ur sin kontext från en dikt av henne och används av proteströrelsen. Därför gav hon sig av, innan polisen skulle hämta Bird till ett fosterhem. Pappa Ethan får behålla pojken under strikt amerikansk fostran och tron på PAKT. 

Men en dag får Bird ett brev med en kryptisk teckning i. Han inser att hans mamma försöker kontakta honom och bestämmer sig för att söka efter henne. Här börjar själva äventyret för Bird och med intressant uppfinningsrikedom låter författaren oss läsare följa med i hans sökande efter sin mamma. 

Att skilja på föräldrar och barn låter osannolikt idag, men är en skrämmande vanlig åtgärd makten tagit till gentemot etniska minoriteter, urinvånare eller andra grupper som ska knäckas. Celeste Ng har refererat till citat: det här är en metod som förekommit, som när migrantbarn skiljts från sina föräldrar vid den mexikanska gränsen. Samiska familjer har råkat ut för samma öde. slut citat. Och vad sker idag med ukrainska barn?

Författaren ger en bred bakgrundsskildring av Margarets och Ethans liv i USA innan och under KRISEN och även tiden efter Birds födelse. Skildringen av det kärleksfullt nära samspelet mellan Bird och mamman, är varmt berörande och älskvärt. Författaren beskriver skickligt de mödosamma umbärandena av ett liv i ett fientligt system. Bibliotekariernas betydelse för kampen om barnens rätt till sina föräldrar, är överraskande och rörande. Trovärdigt? Förhoppningsvis!  Människan har förmåga att skapa system i syfte att gå förbi system. En tankeväckare!

Jag hade lockats att läsa vidare, trots mitt motstånd och kunde inte sluta innan jag visste hur det skulle gå för Bird, Sadie och övriga karaktärer. Och med den skrämmande insikten, att människan lever i stor ovisshet om framtiden, som världsläget ser ut idag.

En mening som stannat kvar: s275) Allting som behöver förändras känns ofantligt och omätligt. En uppgivenhetskänsla infinner sig!

Ett vackert stycke: s277) Under tystnad turas de om att ta hand om elden - först Bird, sedan Sadie, sedan båda tillsammans, blåser de liv i den - tills de större pinnarna fattar eld, sedan vedträna, och lågorna växer stadigt och lugnt och hett. Min tillförsikt växer!

Språket: lättläst, trots täthet i innehåll och textmassa; det poetiska anslaget varvat med innehållets 'fakta' väckte mitt intresse.

Översättare: Anna Strandberg - Citat från hennes information: jag drivs av min passion för språkets möjligheter - Det tilltalar mig mycket!

//Eveline

VÅRA FÖRLORADE HJÄRTAN av Celeste Ng

Ur RAPPORT onsdag 12 april 2023

Datum: 07.05.2023 | Av: Eveline

Den kinesiska staten pekas ofta ut som ett säkerhetshot bl.a. av Säpo och det har fått till följd att vanliga kineser som bor i Sverige möts av ökad misstänksamhet. Vi har besökt en kulturförening i Malmö. Hon har bott sedan 1997
"Inställningen t Kina har skiftat. För 10 år sedan var relationerna bra mellan Kina och Sverige. Folk sa Du kommer från Kina - får jag fråga dig om det och det och ställde frågor
Nu finns det ett slags känsla av outtalat främlingskap. Särksilt efter Ukraina kriget har det liksom ändrat sig. Misstänksamheten har också ökat efter att Kina införde en ny säkerhetslag 2017 ..alla kinesiska medborgare oavsett var i världen de bor är skyldiga att lämna information till kommunistpartiet om det kommer en sån begäran. Det har gjort att mängder av helt oskyldiga kineser helt plötsligt blir förknippade med ett politiskt spel de inte är en del av . Även den hårdnande retoriken om Taiwan har påverkat stämningarna här i Sverige".

Ny kommentar