BOKSAMTAL: Yarden av Kristian Lundberg

04.09.2013 14:39

Boksamtal 3 våren 2013

Jag är alldeles ny i detta forum och börjar min nystartade läsecirkelblogg med en sammanställning av vad vi tyckte om 

 Yarden  av Kristian Lundberg som vi läste i läsecirkeln mars 2013

Trots det mörka och svåra tyckte vi att boken var lätt att läsa, lätt att följa i tanke och känslor med ett fint språk, men så sorglig och hemsk att ta in och reflektera över. Karaktären i jag-form berättar ur verkliga livet, driven av överlevnad och att "förbli människa", trots att han behandlas som "icke-människa" redan som ung (s 120). Så starkt skildrat om hur modern använder hotet om att ta sitt liv "som ett vapen" (s 122). Livets villkor är så olika i olika skikt, möjligt att förändra men också lätt att "ramla tillbaka" - en nedåtgående klassresa! Författaren skriver om förlamande ensamhet, "söndagsensamheten", förnekelse, förnedring, skuld och skam, underkastelse och utanförskap (alienation=förfrämlingsöde s 124).  Berättelsen var stundtals så svår att samtala kring, att det ibland blev tyst kring bordet. Alla tycktes ha egna funderingar kring tankar, som var svåra att verbalisera.  

Vi var då 10 deltagare i cirkeln och jag väljer att numrera deltagarna i stället för att namnge, då cirkeldeltagare kommer och går :-)

1) Lätt att läsa men mycket svår att förstå! 2) Så sorglig och hemsk! 3) SUCK! Tyckte i början inte om någonting i boken, inte om språket, inte om historien, men så småningom blev det alltmer förståeligt. 4) Fascinerades av författarens "begåvning" samt ämnets inblick i arbetsvillkorets "skuggsida" - kallade boken en "ögonöppnare". 5) Tyckte jättemycket om berättelsen och språket - berördes stundtals till tårar. 6) Lyfte fram den politiska undertonen och arbetarlivsskildringen med de mörka inslagen, samt det blåsiga och regniga vädret - var det aldrig någon sol och varmt alls under dessa 12 månader han skildrar? 7) En stark klass- och samhällsskildring, som väcker stor indignation och frustration över att arbetsförhållandena ser ut så på 2010-talet (jmf med statarna förr)! 8) Intressant ämne, bra miljöskildring och författarens poetiska språk. 9) En av de två senaste arbetarromaner på länge ( Drömfabriken av Maria Hamerg). Läs också KL:s deckare och hans lyrik samt efterföljaren till Yarden "Och allt ska vara kärlek", "så vacker att läsa"!

Vi diskuterade kring den svåra frågan på sid 51: "Vad är det som gör en människa?"

Fanns det då inget ljus alls i denna sorgliga, omänskliga och ovärdiga berättelse?

Jo, slutet är så poetisk och positivt skildrat om rörelsen framåt och jag citerar avslutningsvis:"...att jag hela tiden måste söka mig mot min egen frihet" (s 143) samt "Det man inte är får man bli" (s 125)

/Eveline

Komentarer: Yarden av Kristian Lundberg

Författarens uppväxtmiljö

Datum: 11.03.2014 | Av: Eveline

Ser nu när jag läst om Yarden att det saknas en viktig del av författarens uppväxt i sammandraget. Moderns sjukdom och konsekvenser av den är sorglig och fruktansvärd, dock förståelig. Men faderns totala förnekelse av sina barn är omänsklig, ovärdig och oförståelig. Att barn överhuvudtaget kan växa upp till människor i den miljön ställer frågan "VAD ÄR DET SOM GÖR EN MÄNNISKA"? på sin spets!

Författarföreläsning

Datum: 28.11.2013 | Av: Eveline

Så tråkigt att Kristian Lundberg inte kunde komma till sin inplanerade författarföreläsning torsdagen den 13.11.13. Jag lyssnade på honom i våras i en TV-intervju om boken Hemstad. Jag fascinerades av hans lugn och närvaro i samtalet med intervjuaren. Hoppas han kan komma en annan gång.

Levnadsvillkor

Datum: 28.11.2013 | Av: Johanna

Håller absolut med dig - och även arbetsvillkoren ....
som skildras så omänskligt i denna "arbetarskildring"

Yarden

Datum: 28.11.2013 | Av: Jerry

En mycket stark skildring av levnadsvillkor vi inte borde finna i dagens Sverige.

Ny kommentar