BERÄTTELSER FRÅN ÅDALEN

24.03.2023 17:09

Berättelse från Ådalen om Älven, Bergen, Den taggiga granskogshoristonten av Grzegorz Flakierski, Maria Hamberg, Bo R Holmberg, Mats Jonsson och Therése Söderlind. Förord av Vibeke Olsson Falk. 

bokomslag Berättelser från Ådalen : älven, bergen, den taggiga granskogshorisonten    

Baksidesinformation: Landskapet i Ådalen är en upplevelse i sig, med älven, bergen och den taggiga granskogshorisonten. Här har några av Sveriges mest dramatiska skeenden utspelat sig, från 1600-talets häxprocesser till skotten i Ådalen 1931. 

Fem författare med rötterna i trakten lyfter var sin del av Ådalens historia. De speglar en tid som känns fjärran men som på många sätt dröjer sig kvar. som en klangbotten, referensram. Det är berättelser som slingrar sig fram genom Ådalens kuperade landskap, genom tid och rum. Händelserna skildras genom olika människors ögon. En åldrande kvinna, unga män, barn och deras mödrar ger liv åt skeenden som format dagens Sverige. Genom berättandets kraft länkas det förflutna till nutiden och ger nytt liv till strökajer, missionshus och andra spår i landskapet. 

Efter att jag läst Vägen mot Bålberget (läs här), ville jag läsa mer av Therése Söderlind. I denna antologi, initierad av Kramfors kommun 2017-19 i syfte att lyfta Ådalens industrilandskap som besöksmål, finns ytterligare berörande berättelse om häxprocessen som drabbade kvinnorna i Ytterlännäs, Torsåkers och Dals socknar. Övriga berättelsen är var och en intressanta tidsskildringar.

Texten på bokens baksida är helt tillfyllest för att locka till läsning och några fler synpunkter från mig personligen, är överflödiga.

//Eveline

 

BERÄTTELSER FRÅN ÅDALEN

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar