BOKSAMTAL 3 hösten 2019:ALTERNATIVA FAKTA av Åsa Wikforss

29.11.2019 16:12

Till höstens 3:e läsecirkel den 19 november läste vi Alternativa fakta av Åsa Wikforss. Hon ersätter Sara Danius på stol nr 7 i Svenska Akademien och gör sitt inträdes tal den 20 december. Det om Sara Danius, är vi särskilt intresserade av att lyssna på. 

Vi fortsätter på höstens tema: Vi läser och lär; Svenska Akademiens ledamöter . Dess ständige sekreterare, Anders Olsson, säger att Åsa Wikforss är en bred humanist som behövs i Akademien. Hon är skolad i den anglosaxiska filosofin, är analytiskt orienterad, men har också mycket språkfilosofiskt tänkande. Åsa Wikforss säger: Jag tror på att vi behöver institutioner som samlar in, bevarar och sprider kunskap. Akademien är en av våra äldsta institutioner och har sina rötter i upplysningsfilosofin, jag hör till den upplysningsfilosofiska tradtitionen.

Under november brukar förkylningar härja och så även i vår grupp. Av 11 deltagare var vi bara 5 = Maria, Margareta, Gunilla Ö, Kerstin och Eveline, som samtalade denna något dystra novembereftermiddag. Men vårt samtal var allt annat än dystert - närmast "ystert". En krävande bok inledningsvis, men allt eftersom väcktes intresset kring dessa viktiga frågor om fakta, alternativa fakta, kunskaps- och faktaresistens mm.  Förutom Berits synpunkter hade fler av de som inte kunde komma, mejlat och ringt.

Alternativa fakta : om kunskapen och dess fiender Alternativa Fakta  av  Åsa Wikforss

Hur gick samtalet? I en kort rundgång sas följande: 1) jag lånade boken och tyckte i början - filosofiblablabla - men efter några kapitel måste jag ha boken och  köpte den - oerhört praktisk och teoretisk kunskap 2) hade svårt att komma in i den inledningsvis, men inte efter ett tag - den är nödvändig och grundläggande. 3) jag "går igång" på sådana texter - helt klart ett Apt-underlag (arbetsplatsträff) - känner ett stort engagemang allrahels kapitlet angående vår skola 4) läste hela med aha-upplevelse, tagen på bar gärning att ibland vara manipulerad - en oerhört viktig bok 5) jag hade inte möjlighet att läsa boken, men fann att det fetstilta i varje kapitel innehöll så mycket väsentligheter att det gick bra att följa samtalet med dem som hade läst hela boken.

Synpunkter i mejl och tel: 6) en väckarklocka och ett intressant ämne som författaren belyser på ett bra sätt - forskarstuk med bra enkla exempel 7) gillar att läsa den och hade velat haft bättre tid att tänka igenom - många behöver läsa den - rekommenderar den 8) spännande läsning, roligt och lärorikt att läsa facklitteratur, men svårt 9) viktig och intressant, är gärna med på en ny träff för att få vara med i samtalet 

Ord/mening:  viktig samhällskunskap/filosofisk, viktig o intressant, lärorik, "en blå lögn", upplysningsbok, tankeställare, aha, engagemang, kunskap, nödvändig och grundläggande

Diskussionen blev lång och livlig vid kapitel 5) Kunskapen och skolan, s74) att man tonat ner lärarens undervisande roll till en handledande roll. Det är svårt för oss flesta 40-talister att förstå att en lärarens kunskap inte går att överföra och att ansvaret för elevens kunskapsutveckling ligger på eleven. Att själv söka kunskap var och källor är en sak, men läraren ska såklart besitta kunskapen, överföra den och vara engagerad, tyckte vi.

Vi uppehöll oss vid något fetstilt i varje kapitel = s37)om övertygelser och att söka evidens  s78)teorin att "eliten" mörkar fakta s89)varför vi tror på konstiga saker s99)om uppfattning o politisk övertygelse s112)om argumentering med motsatta åsikter s119) om lögnen - sant/falskt/fejk s140)om teknik-internet-sociala medier mm s160)målet med propaganda i auktoritära stater. kap6) Vad göra? Att lita på experter? Vad är tillit (förutom ett vackert palindrom)? s258) att "påståendet om grundläggande motsättning mellan att vara rationellt tänkande och ha starka känslor är fel och farligt". (Min not: tidigare motsättning mellan rationellt (manligt) och känslostyrt (kvinnligt).)

Vi diskuterade fritt kring tanken hur vi kan relatera det vi läst till oss själva och vår egen vardag? Friserar vi sanningen ibland? Lyssnar vi mest på det vi vill höra? Hur förhåller vi oss till felinformerad/oinformerad; till kunskap/okunskap; 

Recensioner: 1) Tidskrift för politisk filosofi nr 1 2018 Victor Morberger 

https://uu.divaportal.org/smash/get/diva2:1195127/FULLTEXT01.pdf

2) Universitetsläraren  21.11.2018 Per-Olof Elisasson 

https://universitetslararen.se/2018/11/21/asa-wikforss-alternativa-fakta-da-fick-det-vara-nog/

3) Dagens bok.com 2017-12-1 Mattias Lahti Davidsson 

https://dagensbok.com/2018/01/01/om-logner-och-hur-vi-bjuder-motstand/

4) Curie / Lisa Kirsebom  www.tidningencurie.se/nyheter/2019/09/25/forskaren-som-blev-jattearg-och-skrev-en-bok/

5) Från Adlibris (förlagsreklam)  Finns det alternativa fakta? Är kunskap en social konstruktion? Hur kan vi stärka vårt immunförsvar mot det falska och ogrundade? Hur gör vi för att rätta felen? Vilken roll spelar medierna och vad kan skolan göra? Många, många frågor? och vem har svaren?

 

EXTRA att lyssna på: 1)  150 sek om kunskapsresistens med Åsa Wikforss

2) Sommar med Åsa Wikforss 13 juli 2018

 

Enligt tidningen Curie har författaren skrivit boken i vredesmod över sakernas tillstånd. Hon har gjort det mycket tydligt och lätt förståeligt, även om det finns tunga partier för en ovan läsare av vetenskapliga resonemang. Flera i gruppen sa att de läst 20-25 sidor per gång för att kunna ta till sig och analysera och sedan läsa vidare. 

 

En mycket viktig bok!

//Eveline

 

BOKSAMTAL 3 hösten 2019:ALTERNATIVA FAKTA av Åsa Wikforss

ORD/KÄNSLOR romanen väckte

Datum: 01.12.2019 | Av: Läsecirkeldeltagare

viktig samhällskunskap/filosofisk, viktig o intressant, lärorik, "en blå lögn", upplysningsbok, tankeställare, aha, engagemang, kunskap, nödvändig och grundläggande, upprörd, nyfiken, rekommendera

Ny kommentar