Scen Sundsvalls bokklubb - samtal om MEDEA av Euripides -

09.03.2021 22:08

 

Scen Sundsvall arrangerade hö 2019 och vå 2020 en bokklubb kring teaterföreställningar. Nu vå 2021 var det aktuellt med det klassiska dramat Medea av Euripides och jag tillfrågades och tackade ja till att leda samtalet. Nio medlemmar hade anmält sig och vid vårt första möte tisdag 16 febr deltog fem. Träffen genomfördes digitalt via plattformen Zoom. Vi bekantade oss med varandra och upplägget. Planeringen var att läsa texten, samtala den 9/3, se föreställningen tillsammans den 14/3 och avsluta i ett Efter-teater-samtal på kansliet den 16/3. Som så mycket annat i Corona-tid gick det inte att fysiskt genomföra varken samtalen eller föreställningen.

Men vi har på SVT:s Öppet Arkiv kunnat se en film från 1963 i regi av Keve Hjelm med Margaretha Krook som Medea, Ove Tjernberg som Jason och Holger Löwenadler som kung Kreon.

Vi som träffades digitalt den 9/3 och samtalade om dramat Medea var Anneli Z, Marianne SG, Pia F, Viktoria H och Eveline S. Medea spelades första gången år 431fKr av Euripides, en av de stora tragediförfattarna

Översättningen är av Jan Stolpe och Agneta Pleijel från 1995 med nytt förord av Jan Stolpe 2012. Vilket tidsperspektiv!

 

bokomslag Medea          Euripides Pio-Clementino Inv302.jpg  

Medea         av           Euripides

 

Vi började samtala kring förordet av Jan Stolpe, som ger läsaren en viktig information om Euripides i sin samtid, om hans person och samtliga verk. Av 80 dramer finns idag 18 bevarade. Medea är antikens starkaste kvinnoporträtt, troligen den mest spelade. Hur många gånger dramat har framförts på teater är nog oräkneliga, men det har filmatiserats 19 gånger mellan åren 1963-2008 och är det första feministiska dramat. Han är också den som infört det erotiska temat i dramat. Euripides har, som ingen av de andra stora antika tragediförfattarna, behandlat människosjälens innersta. Han hade blick för att kvinnor är särskilt utsatta när det sker förändringar i familj och samhälle. Vi slås av hur lite som egentligen har förändrats för kvinnors liv och leverne, om man ser till tidsperspektivet 430fKr -- nu 2021. 

Vad berörde mest:Medeas raseri över Jasons svek! Hon som har satsat allt och kapat alla förtöjningar bakåt till sin släkt och vänner. Hon har t.o.m. dödat för Jasons skull och följt med honom till Korint, där hon är en utlänning. Nu blir hon sviken av Jason och kastas ut i total ensamhet. Hon har ingen asyl (s30), inget beskydd. Men att gå så långt, att döda sina barn, det är en fasansfull lösning! Även om vi kan förstå Medeas vrede över Jasons svek och att barnen kan komma att bli lidande för hennes handling (att döda brud och brudens far), är Medeas val fruktansvärt. Vi jämförde med fruktansvärda brott som sker idag, där en förälder känner sig så starkt sviken, att de mest avskyvärda handlingar kan ses som en lösning. Vi menar nog att Medeas val och agerande inte tilltalar oss i vår samtid.Var en sådan skymf så outhärdlig i Medeas och Jasons samtid, att tanken på barnamord för att hämnas vore en lindring? Ser vi på det utifrån, kunde hon väl bara ha släppt taget! Fast vi vet att barn används som redskap i tvister mellan föräldrarna. 

Huvudtema: svek, svartsjuka, makt, maktlöshet, eviga könsroller

Vi tyckte mycket om Kören, som har en moralisk, medlande, dämpande och psykologisk roll. Jag tänker på Väninnekören i Lena Anderssons roman Egenmäktigt förfarande. Kanske en inspiration från Euripides? 

Språket: bokens text känns modernare än filmen. 

Ur texten: s21) Amman: Måtte jag åldras lugnt och i ansråklöshet, Man ska helst leva i måtta, det är bäst för oss dödliga, sägs det; s28) Medea: Kärlek!För mänskan är den ett förbannat ont. s54 o 60) Medea:De måste dö, och eftersom de måste dö ska jag som fött dem döda dem.  s62) Kören: Å, hur mycket ont har inte kvinnors bädd gett mänskor och ändlös sorg. 

Omslagsbild: Rankan på omslagets fram och baksida är en gregisk bård och kallas Meander (ornament) efter den slingrande floden Menderes i västra Turkiet, antikens Maiandros (latin Maender).

Om Musikteatern i regi av Sunil Munshi med musik av Ebbot Lundberg. Lisa Lindén, dramaturg, har låtit mig läsa igenom manuset vilket blev en mycket intressant jämförelse med bok o film. I bok och film är dramats huvudtema att Jason överger Medea, vilket utlöser en försmådd kvinnas vrede. I musikteaterns version vill Medea rädda sina barn från Jasons övergepp! Att han försmår Medea är av underordnad betydelse här.

Riksteatern planerar att genomföra turnén hösten 2022. Scen Sundsvall och vi hoppas att den då kommer till Sundsvall. Vi vill gärna följa upp samtalet med att se musikteatern tillsammans och diskutera bok-film-teater under ett Efter-teater-samtal fysiskt på Scen Sundsvalls kansli. 

Avslut: Att läsa ett teaterstycke med monologer, dialoger och körpartier i syfte att samtala om innehållet var en spännande utmaning. Att sedan jämföra bok+film med en nyskriven musikteater höjer definitivt utmaningen ytterligare en dimension!

Jag lovar att jag ska bevaka detta och återkoppla till deltagarna i bokklubben!

//Eveline

Samtal om MEDEA av Euripides

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar