VÄNGÅVANS LITTERÄRA SÄLLSKAP TRÄFF #2

20.03.2020 17:27

Jag vill sätta världen i rörelse av Anna Karin Palm 

Till sällskapets 2:a träff måndag 16 mars 2020 välkomnade vår bokhandlare Lennart Bergström medlemmarna + övriga deltagare till en träff, mer som en Bokens Afton med författare Anna-Karin Palm och skådesspelare Görel Crona, som gäster. Det blev en oförglömlig tillställning, som inramades av att bokhandelns personal ordnat med gott tilltugg till kaffe/te. Mingel före författarföreläsningen och under pausen inför teaterföreställningen. Det var bara att njuta, trots den Corona-försiktigheten som visade sig genom ett antal tomma stolar.

Jag vill sätta världen i rörelse : en biografi över Selma Lagerlöf                                     OBS! Gässen i klänningsmönstret!

Jag vill sätta världen i rörelse  av   Anna-Karin Palm

   Görel Crona gestaltar Selmas Samlade Vrede  av Margareta Skantze

En magisk kväll skrev Lennart i sitt medlemsmejl och ja, fantastiskt magiskt. Att först få lyssna till en suverän föreläsning om Selma Lagerlöfs liv och livsverk av författaren Anna-Karin Palm och därefter få uppleva Selma Lagerlöf  i Görel Cronas gestaltning. Suveränt det också! Jag har lagt in ett youtube-klipp här.

Denna 638 sidor långa skildring är kunskapsrik, utvecklande, bildrik både med vackra foton och beskrivande text. Det är en språkutvecklande, känsloberörande skarp beskrivning av en kvinnas yrkes- och relationsval. Jag berusas av språkbruket i de brevavsnitt, författaren vävt in. 42000 brev som för 30 år sedan 1990 blev offentliga, 50 år efter Selma Lagerlöfs död den 16 mars 1940. Och samma dag 80 år senare, den 16 mars 2020 samlades vi i VLS för föredrag och skådespel av hennes liv och verk - En omedveten hyllning till Selma Lagerlöf !?

Språket: Selmas är fantastiskt - jmf med dagens "förflackning" ! T.ex. innervarelse=att vara sann mot sig själv, undermänniska, evighetskskärva, författarblicken, evighetsblicken, evighetskyla i blicken. Anna-Karins är lika fantastiskt, fängslande, tydligt, srukturerat, bildlikt.

Karaktären Vilket kolossalt mod, styrka, målmedvetenhet, tilltro till sig själv/självinsikt/självförtroende (välj vad som passar!) denna starka människa hade. Hennes självtro kunde låta så här: Min kompositionsförmåga är lika väldig som min fantasi! Beundransvärt och föredömligt! 

Selma Lagerlöf hade många goda mentorer, kvinnor med egna framgångar eller med män som hade makt. Helt igenom en intressant och insiktsfull kunskapsroman om hur svårt, nästintill omöjligt det var, att som kvinna vilja ägna sig åt författarskap eller annat konstnärligt yrke vid sekelskiftet 1900. Selma Lagerlöf hittade tidigt sin författarröst och hon ville INTE inordna sig i könsbegreppet - hon ville skriva som människa. Inte så lätt när det bara fanns 3 kvinnliga kritiker av ca 50 kritiker. Hon beskrevs av många manliga kritiker som En liten skolmamsell och hennes verk som kvinnlig indignationslitteratur

Mina speciella nedslag i boken s27 Jag vill bli en stor författare, se där allt. Jag låter verlden, skolan, min familj lefva hur de vilja, jag har verkligen bara ett intresse. Jag skulle önska, att det ej vore så, men jag kan ej strida mot det, nu medan jag kämpar mig framåt; lyckas jag blir jag väl menniska igen.

s593) Selma Lagerlöf drev sig själv hårt och fick inspiration när insatsen gav resultat. Som hon skriver till sin gamla vän Anna Oom: Jag, eller rättare sagt mitt omedvetna jag, tycker om att på det där sättet ha piskan över sig.....Du vet, arbete befordrar hälsa!

Författaren beskriver med inlevelse, respekt och känsla för människan Selma Lagerlöf, både i boken och under föreläsningen. Hon berör Selma Lagerlöfs tankar beträffande nationalism, andlighet, politik, krig och andra stora världsfrågor varsamt. Lagerlöf ville inte gärna gå i debatt i någon världslig fråga. Selma Lagerlöf var konflikträdd och sökte alltid balansera mellan olika offentliga yttranden och mellan sina rivaliserande kvinnor.

Förutom sitt författarskap drev Selma Lagerlöf jordruk, företag, var bygg"herre" för sina 2 hus, sörjde ekonomiskt för familj och andra behövande.

Min största behållning av Anna-Karin Palms utomordentligt gedigna biografi var att få inblick i upptakterna till Selma Lagerlöfs många olika verk - hur de kom till - hur hon tänkt kring verken. Även de fint invävda brevväxlingarna, inte för innehållet i sig, utan för det vackra sirliga språkbruket. 

Författarens boktips att börja läsa Selma Lagerlöf: En herrgårdssägen 

Extra tips på TVPlay visas Charlotte Löwensköld och Anna Svärd ett kostymdrama i 5 avsnitt fr 1981 - visas tills vidare!

Nobelpristagare:hör Selma Lagerlöfs tal från Nobelbanketten på Grand Hotell i Stockholm den 10 december 1909.

STORT TACK än en gång till Anna-Karin Palm, Görel Crona och VLS Lennart Bergström för en oförglömlig kväll.

Ett youtube-klipp  från en intervju hos Malou von Sivers 5 dec. 2018 med Anna Nordlund, forskare i litt.vetenskap och författare till boken Selma Lagerlöf; Sveriges modernaste kvinna samt Ebba Witt-Brattström professor i litt.vetenskap. Intressant samtal om kvinnliga författare och en bit in i klippet visas Selma Lagerlöf i ett bildsvep från ung till äldre - vackert!

/Eveline

VÄNGÅVANS LITTERÄRA SÄLLSKAP Träff #2

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar