LÄSECIRKEL bok 3) vå 2022; VARM MJÖLK av Deborah Levy

29.03.2022 17:51

Vårens 3:e cirkelträff tisdagen 22 mars var förhoppningsvis den sista digitalt. Vi planerar att träffas fysiskt den 26 april. Jag är glad att vi har träffats digitalt, vilket gett oss möjlighet att hålla cirkelsamtalen i gång. Vi som samtalade var: Anette M, Annette S-G, Gunilla Ö, Kerstin S och Eveline S. Berit J, Toni O och Ann-Sofie G har mejlat. Iréne L har slutat pga tidsbrist. 

bokomslag Varm mjölk        Credit: Getty Images/Leonardo Cendamo

   Varm mjölk av     Deborah Levy

Översättare: Eva Åsefeldt

Jag blev intresserad av författaren när hon var med i Babel 19.11.2021 och berättade om sin nya bok Kolossal frihet. Deborah Levy har jämförts med storheter som Virginia Woolf och Sylvia Plath, nominerats till Booker-priset samt förekommit i spekulationer om Nobelpriset. Det var givet att hon skulle ha en plats i vårens tema: Människans villkor och avtryck!  

Enligt baksdestext: När receptionisten ropade på señora Papastergiadis tog jag Rose under armen och så haltade vi tillsammans över marmorgolvet fram till disken. Jo, vi haltar tillsammans. Jag är tjugofem och jag haltar med min mamma för att vi ska hålla jämna steg. Mina ben är hennes ben. Varm mjölk är en egensinnig och otämjd berättelse om en stark och kvävande mor-dotter relation, om fysisk och mental förlamning, men också om svek, attraktion och självinsikt. 

Vad berörde mest: Moderns rädslor; att bli övergiven, att vara verkligt sjuk (Münchhausens syndrom), binder dottern, som hon styr och helt manipulerar. Dotterns rädslor; osjälvständigheten, att bli ensam, att överge modern, skuldkänsla för att fadern lämnade dem. Relationen mor-dotter/dotter-mor är svår och ibland obegriplig. Berättelsens slut, hur ett sorgligt besked förmår modern att äntligen resa sig, berörde starkt.

HandlingVarm mjölk är en tung roman om rotlöshet och sökande. Om att hantera livet, det svåra och ibland obegripliga. Den är krävande att läsa och påverkar mig som läsare med sina både drömska och mardrömska inslag. Den är full av symbolik. Om att få kraft ur det oundvikliga. Om att få sjukdomsbekräftelse (modern) och att påbörja vägen till självständighet (dottern). Fokus i romanen är inte handlingen tycker vi, utan de dysfunktionella och märkliga karaktärerna: Rose (hypokondrikern och manipuleraren), Sofia (medberoende men ansvarstagande), Ingrid (excentrisk, stark med behov av att bearbeta ett barndomstrauma), doktor Gomés (annorlunda läkarmetoder eller bluff), Julieta (komplicerad far-dotter-relation), Papa Christos (flyr in i religionen i ett försök att radera sitt gamla liv). Dykhunden, som ylar även när han befriats, kan ses som symbolik till Sofies bundenhet. 

Intressant grepp av författaren med "iakttagaren" mellan kapitlen, som vi tänker är Ingrid som betraktar Sofie, alternativt Sofie som betraktar sig själv utifrån, för att distanserar sig. Allt är möjligt! Här finns också inslag om negativ klimatförändring; s9)överfiskning orsakar manetökning i haven. Sofies ambivalenta sexidentitet fascinerar - som antropolog dessikerar hon sig själv och andra, t.ex. Ingrid s87).  

Starkt stycke: s186) om avgudad/avlivad! s245) Sofies erkännande för sin egen person: Vad hon är och Vad hon inte vill vara!

Gunilla Ö: berättelsen för tankar till Den inbillade sjuke  av Molière. Anette M beskriver begreppet intertextualitet = att inspireras av annan litteratur. Läs/lyssna här en text i Sveriges Radio av Lena Kjersén Edman.

Språk: Enkelt med dråpliga bilder. Även mörka stråk med ironiska och humoristiska inslag. Deborah Levy kan dikta ihop historier och skriver lättsamt, t.ex. s17) På måndag ska min mamma presentera sina symptom för klinikens specialist, som ett smörgåsbord av mystiska snittar. Det kommer att vara jag som bär in brickorna. Bra kapitelindelning och rubriker. Dialogerna och löpande text för berättelsen framåt.

Titel: Varm mjölk/Hot milk = Det är mycket om mjölk i boken s40, 117, 157 162, 164, 170, 259 - men förklarar det titeln? 

Omslagsbild: Kan vara en strand i Almeria, men bilden luras till att tro att det är en varm och skön handling.

Recensioner: DN/Greta Thurfjell: "Dåsig händelselöshet i Deborah Levys kvinnoskildring"; Sveriges Radio/Nina Asarnoj: "Förlamande mor-dotter relation"; Utdrag ur lektörsomdöme: En roman om kärlek, men också om frigörelse och plikten att leva sitt eget liv. Trovärdigt och levande skildrat. Språket är vackert, välskrivet och stundtals nästan surrealistiskt. Översättaren Eva Åsefeldt har gjort ett bra jobb med den svenska språkdräkten. /Rickard Lindholm.

Övrigt: En perfekt bokcirkelbok med många livsfrågor, som förblir frågor. Däremot kanske vi kan få titeln förklarad av översättaren. Även vad författaren har använt för ord på engelska, som är lika lätta att förväxla som svenskans avgudad/avliden (s186)? Jag söker kontakta Eva Åsefeldt via Norstedts förlag.

Vi gillade citatet i inledningen av Hélène Cixous ur "Medusas skratt" Det är upp till dig att bryta de gamla kretsloppen. Cirkeln läste hösten 2016 Inuti av Hèléne Cixous - läs här

Avslut: Vi går igenom författarinformationen ur Alex och ser att det finns mycket mer att läsa av Deborah Levy i genrerna: prosa, lyrik och dramatik. 

Möter berättelsen något i mitt liv: tänker att ett barns frigörelse från en förälder alltid är en kamp, mer eller mindre dramatiskt. 

Romanen är ett bra exempel på hur mitt perspektiv vidgats genom att samtala om den i en bokcirkel!

Eveline