Blogg

TEMA vå 2020 MAKT-VILLKOR-KÄRLEK

21.12.2019 11:47

28/1 Blodlokan av Liouse Boije af Gennäs

25/2 Långsam hemkomst av Peter Handke 

24/3 Flätan av Laetitia Colombani

28/4 Exil Väst av Moshin Hamid


BOKSAMTAL 4 HÖSTEN 2019: VERA av Anne Swärd

19.12.2019 18:24

Årets sista cirkel 17.12.2019 samt 4:e och sista författaren i höstens tema: Vi läser och lär Svenska Akademieledamöter är Anne Swärd. Hon efterträder Sara Stridsberg på stol 13. Vårt titelval i första hand var Till sista andetaget men den fanns inte i pocket och det blev Vera i stället. 

Vera        Anne Swärd

Vera            av         Anne Swärd

Dagens deltagare på plats: Margareta, Gunilla, Maria, Gertrud, Mirjam, Toni, Barbro och Eveline. Kerstin och Berit mejlade sina reflektioner.

En roman, som delade cirkeln i bra: lätt att läsa, spännande, bra med små kapitel, stark läsupplevelse, bra läsflyt, svårt att lägga ifrån sig, tycker bra om den - inte bra: saga, overklig, bara för mycket, staplar och rör ihop skeenden, en grym saga, inte trovärdig, undflyende med dimridåer, inget djup, berör inte, tycker inte om boken. Något långdragna delar, som drog ner läsupplevelsen tyckte några, medan andra tyckte precis motsatsen!

Stockholmssyndromet: Sandrine skulle hålla sig väl med Sacha=förövaren, då skulle hon komma lindrigare undan byns förkastelse. 

Språket är vackert, poetiskt, skickligt skrivet, bra upplägg i kapitelindelningar, bra driv. 

Samtalet eller rättare sagt diskussionen gick högt denna gång. Från, att det tog lång tid att komma in i boken, en dålig saga, melodram, inte i samma klass med andra författare med samma tema, till att "fastna" i ett återkommande tyckande. Vi skulle ha kunnat samtala mer kring karaktärerna, hur författaren byggt upp händelserna kring karaktärerna och de tre så vitt skilda geografiska boplatserna, som Sandrines livsberättelse utspelade sig i. Även om slutet, eller vad vi som läsare tänkte oss slutet, kunde vi ha fördjupat. Dämed missade vi, tycker jag i efterhand, de väsentliga existentiella frågorna, som romanen innehåller. 

Men så kan det gå ibland, när våra känslor styr. Tanken är ju inte att övertyga utan att delge varandra.

Stark mening som dröjer sig kvar: s 87: Det finns ingen plats för mig här. Vanna har bärgat den lilla in till sig som begärligt vrakgods efter min förlisning.

Starkt och berörande stycke s-344-345 om hur Sandrine plötsligt ser sin familjs personliga drag i flickan och inte bara i ögonen från Sacha!

Intressant att Anne Swärds skrivande utgår från bilder, enligt Alex författarinformation. Man kan där också utläsa att hon rör sig kring familjeskildringar och hur medlemmarna påverkar varandra i form av: skuld, smärta, hat och medlidande. Och att hon lämnar slutet till läsaren att forma - ett medskapande som kräver något av läsaren - att inte bara bli serverad ett slut. Slutet, nuddade vi, men även här hade vi kunnat fördjupa samtalet.

Romanens titel Vera (som i sanning fr latinets Veritas) pratade vi om och vi gillade omslagsbilden. Sandrine som huvudperson ja, men det är Vera som påverkar livet för fleara av karaktärerna och hon avgör i slutet  genom att säga ordet Mamma (tror vi!).

Recensioner: 1) Aftonbladet 14.11.2017 Inga-Lina Lindqvist https://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/a/jV45z/orimligt-dunkelt-om-traumat-efter-kriget

2) Expressen 17.09.2017 Nina Lekander https://www.expressen.se/kultur/en-bok-lika-vacker-som-havet/

 

3) SVT Nyheter 14.09.2017 Ulrika Milles https://www.svt.se/kultur/bok/vera-en-berattelse-om-undvikandet-i-livet

 

4) Göteborgs-Posten 30.09.2017 Ingrid Bosseldal https://www.gp.se/kultur/anne-sw%C3%A4rds-vera-%C3%A4r-en-alldeles-lysande-roman-1.4683638 

5) Lektörsomdöme: Både Sandrines och Ivans hemligheter och skäl för att ingå äktenskap skildras på en tät, poetisk, ibland kanske något för stillastående prosa. Vera är en mycket väl bearbetad roman, men den saknar bitvis nerv och trots de uppenbara stilistiska kvalitéerna berör inte berättelsen om Sandrine på djupet. - - Elisabeth Brännström..

6) Vi läser- Intervju med Anne Swärd av Karin Thunberg https://vilaser.se/annesward/

Poäng:  2 av 2; 1,5 av 1; 3 av 3; 3,5 av 2; 4 av 2;

Vi avslutar nu vårt tema: Svenska Akademieledamöter och ser fram emot att få ta del av inträdestalen av de nya ledamöterna, Åsa Wikforss stol 7, Ellen Mattson stol 9, Anne Swärd stol 13 och Tua Forsström stol 18, den 20 dec 2019 i Börssalen, Stockholm. 

https://www.svenskaakademien.se/svenska-akademien/sammankomster/hogtidssammankomsten/2019

//Eveline

ÅTERBLICK ALTERNATIVA FAKTA av Åsa Wikforss

19.12.2019 16:36

Vi började träffen 17.12.19 med en återblick, då många deltagare var frånvarande när vi samtalade om Alternativa Fakta. Vi skulle läsa s 259 - 262 Sammanfattning: Vad kan vi göra? i syfte att fundera över vår egen roll i dessa sammanhang.

Citat: "Som privatpersoner har vi ett ansvar att göra vad vi kan för att motverka våra kognitiva skevheter och tänka kritiskt och vi bör":

. söka information från olika typer av källor....

. vara noga med att värdera en källas "trovärdighet"....

. Träna på att reflektera över våra skäl och undvidka tankefällor av olika slag....

. Vara öppna för att vi kan ha fel ......

. Ta ansvar för de samtal vi för med andra människor....tolka den andres position så välvilligt som möjligt....

. Undvika att polarisera en fråga genom känslor - nyanserad och inte känslomässig...

. Reflektera över ords olika laddning och fundera över alernativ - välj ord med omsorg - välj bort värdeladdade ord

. Alternativa fakta: sprid information om hur kunskapens fiender arbetar med desinformation.....

Jag har inte skrivit av hela meningarna, det kan alla själva läsa på de angivna sidodrna. Men inledningen tyckte vi var värda att lägga på minnet.

En mycket viktig bok att läsa för alla -och Björn Ulvaeus "vill motverka dumhet" och ger bort boken till 110 000 gymnasietreor i julklapp

Fantastiskt!

/Eveline

 

KVINNLIGA Akademieledamöter på Stol nr 7

01.12.2019 22:36

BOKSAMTAL 3 hösten 2019:ALTERNATIVA FAKTA av Åsa Wikforss

29.11.2019 16:12

Till höstens 3:e läsecirkel den 19 november läste vi Alternativa fakta av Åsa Wikforss. Hon ersätter Sara Danius på stol nr 7 i Svenska Akademien och gör sitt inträdes tal den 20 december. Det om Sara Danius, är vi särskilt intresserade av att lyssna på. 

Vi fortsätter på höstens tema: Vi läser och lär; Svenska Akademiens ledamöter . Dess ständige sekreterare, Anders Olsson, säger att Åsa Wikforss är en bred humanist som behövs i Akademien. Hon är skolad i den anglosaxiska filosofin, är analytiskt orienterad, men har också mycket språkfilosofiskt tänkande. Åsa Wikforss säger: Jag tror på att vi behöver institutioner som samlar in, bevarar och sprider kunskap. Akademien är en av våra äldsta institutioner och har sina rötter i upplysningsfilosofin, jag hör till den upplysningsfilosofiska tradtitionen.

Under november brukar förkylningar härja och så även i vår grupp. Av 11 deltagare var vi bara 5 = Maria, Margareta, Gunilla Ö, Kerstin och Eveline, som samtalade denna något dystra novembereftermiddag. Men vårt samtal var allt annat än dystert - närmast "ystert". En krävande bok inledningsvis, men allt eftersom väcktes intresset kring dessa viktiga frågor om fakta, alternativa fakta, kunskaps- och faktaresistens mm.  Förutom Berits synpunkter hade fler av de som inte kunde komma, mejlat och ringt.

Alternativa fakta : om kunskapen och dess fiender Alternativa Fakta  av  Åsa Wikforss

Hur gick samtalet? I en kort rundgång sas följande: 1) jag lånade boken och tyckte i början - filosofiblablabla - men efter några kapitel måste jag ha boken och  köpte den - oerhört praktisk och teoretisk kunskap 2) hade svårt att komma in i den inledningsvis, men inte efter ett tag - den är nödvändig och grundläggande. 3) jag "går igång" på sådana texter - helt klart ett Apt-underlag (arbetsplatsträff) - känner ett stort engagemang allrahels kapitlet angående vår skola 4) läste hela med aha-upplevelse, tagen på bar gärning att ibland vara manipulerad - en oerhört viktig bok 5) jag hade inte möjlighet att läsa boken, men fann att det fetstilta i varje kapitel innehöll så mycket väsentligheter att det gick bra att följa samtalet med dem som hade läst hela boken.

Synpunkter i mejl och tel: 6) en väckarklocka och ett intressant ämne som författaren belyser på ett bra sätt - forskarstuk med bra enkla exempel 7) gillar att läsa den och hade velat haft bättre tid att tänka igenom - många behöver läsa den - rekommenderar den 8) spännande läsning, roligt och lärorikt att läsa facklitteratur, men svårt 9) viktig och intressant, är gärna med på en ny träff för att få vara med i samtalet 

Ord/mening:  viktig samhällskunskap/filosofisk, viktig o intressant, lärorik, "en blå lögn", upplysningsbok, tankeställare, aha, engagemang, kunskap, nödvändig och grundläggande

Diskussionen blev lång och livlig vid kapitel 5) Kunskapen och skolan, s74) att man tonat ner lärarens undervisande roll till en handledande roll. Det är svårt för oss flesta 40-talister att förstå att en lärarens kunskap inte går att överföra och att ansvaret för elevens kunskapsutveckling ligger på eleven. Att själv söka kunskap var och källor är en sak, men läraren ska såklart besitta kunskapen, överföra den och vara engagerad, tyckte vi.

Vi uppehöll oss vid något fetstilt i varje kapitel = s37)om övertygelser och att söka evidens  s78)teorin att "eliten" mörkar fakta s89)varför vi tror på konstiga saker s99)om uppfattning o politisk övertygelse s112)om argumentering med motsatta åsikter s119) om lögnen - sant/falskt/fejk s140)om teknik-internet-sociala medier mm s160)målet med propaganda i auktoritära stater. kap6) Vad göra? Att lita på experter? Vad är tillit (förutom ett vackert palindrom)? s258) att "påståendet om grundläggande motsättning mellan att vara rationellt tänkande och ha starka känslor är fel och farligt". (Min not: tidigare motsättning mellan rationellt (manligt) och känslostyrt (kvinnligt).)

Vi diskuterade fritt kring tanken hur vi kan relatera det vi läst till oss själva och vår egen vardag? Friserar vi sanningen ibland? Lyssnar vi mest på det vi vill höra? Hur förhåller vi oss till felinformerad/oinformerad; till kunskap/okunskap; 

Recensioner: 1) Tidskrift för politisk filosofi nr 1 2018 Victor Morberger 

https://uu.divaportal.org/smash/get/diva2:1195127/FULLTEXT01.pdf

2) Universitetsläraren  21.11.2018 Per-Olof Elisasson 

https://universitetslararen.se/2018/11/21/asa-wikforss-alternativa-fakta-da-fick-det-vara-nog/

3) Dagens bok.com 2017-12-1 Mattias Lahti Davidsson 

https://dagensbok.com/2018/01/01/om-logner-och-hur-vi-bjuder-motstand/

4) Curie / Lisa Kirsebom  www.tidningencurie.se/nyheter/2019/09/25/forskaren-som-blev-jattearg-och-skrev-en-bok/

5) Från Adlibris (förlagsreklam)  Finns det alternativa fakta? Är kunskap en social konstruktion? Hur kan vi stärka vårt immunförsvar mot det falska och ogrundade? Hur gör vi för att rätta felen? Vilken roll spelar medierna och vad kan skolan göra? Många, många frågor? och vem har svaren?

 

EXTRA att lyssna på: 1)  150 sek om kunskapsresistens med Åsa Wikforss

2) Sommar med Åsa Wikforss 13 juli 2018

 

Enligt tidningen Curie har författaren skrivit boken i vredesmod över sakernas tillstånd. Hon har gjort det mycket tydligt och lätt förståeligt, även om det finns tunga partier för en ovan läsare av vetenskapliga resonemang. Flera i gruppen sa att de läst 20-25 sidor per gång för att kunna ta till sig och analysera och sedan läsa vidare. 

 

En mycket viktig bok!

//Eveline

 

BOKSAMTAL 2 hösten 2019: SOMMARLEKEN av Ellen Mattson

26.10.2019 12:24

Vi som träffades tisdagen 22 oktober för att samtala kring Sommarleken var: Annette, Ann-Louise, Barbro, Gertrud, Gunilla Ö, Kerstin, Margareta, Maria, Mirjam, Toni och Eveline. Gunilla E mejlar och även Berit från Halmstad.

I höstens tema: Vi läser och lär Svenska Akademiledamöer har vi nu kommit till Ellen Mattson, siom efterträder Jayne Svenungsson på stol 9.

Sommarleken                Ellen Mattson

 Sommarleken         av          Ellen Mattson

Romanen ger fritt utrymme för tolkningar. En lek som blev dödligt allvar! Är det verklighet eller är det fantasi? Finns huset, farmodern och barnen på riktigt, eller i Sandras drömmar? Vi tyckte olika och samtalet blev en del spekulationer. Romanen upplevdes som skrämmande och obehaglig men också som en tonårsvånda. Många och långa beskrivningar, som ibland höjde förväntningarna och ibland kändes onödiga. Svårt att komma in i berättelsen i början och många transportsträckor. Ända tills det hände, som så olyckligt hände, genom Sandras "egenmäktiga förfarande/slarv", som hon aldrig vågade avslöja Vi kände igen oss från tonårstiden, detta sökande, denna besatthet att höra till någon annan än den egna familjen. Sandra framställs så medveten i sina val, så manipulativ. Också farmodern kändes manipulativ och genomskådande.  En låtsasvärld - inte riktigt trovärdig! Och för andra helt trovärdig!

ORD/KÄNSLOR som den väckte: identitetssökande, skrämmande/obehagling, creepe/hotfull, ensamhet/samhörighet/gemenskap, utanförskap/ungdom, sorglig, manipulativ, grym, mystisk. katastrofkänsla, stalker/besatthet, fascination.

SPRÅKET: lättsamt, vackert, vilsamt att läsa kap 9), vackra naturskildringar men ibland för mycket detaljerat,  så många adjektiv, kändes som ett manus!

GENRE: tankarna gick till Virginia Woolfs Mot fyren och Maria Gripes Agnes Cecilia/Skugg-gömma  - fantasy - thrillerkänsla - krypande.

Intressanta stycken: s124) Rickard...om slutet, för när det kommer är allting är slut. s125)Sandra...det finns inget slut - allting uppstår, bara i nya former. Är det detta författaren vill säga, med slutet av romanen? 233)...hon (Sandra) kände att hon var lycklig, Ja tänkte hon, lycklig! = en ny form?

Intressant mening: s122) Hon (Marika) vill vara ensam, för det hände något då! s161) gräsets enda uppgift var att bilda fästpunkter för spindelväven!

Förbryllande: s153) ...Det här förstår du inte alls, sa Pierre och drog över Sandras ansikte med sin hårda bruna hand...? s161) ....men hon kunde aldrig känna något som passade? s236) Varför ljuger Sandra för sina föräldrar om att Marika mår bra?

Recensioner1) GöteborgsPosten 25.01.2016 Lena Kvis https://www.gp.se/kultur/ellen-mattson-sommarleken-1.18159 

2) Sveriges Radio Kultur 21.01.2016 Jenny Aschenbrenner https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=6350719

3) Skånska Dagbladet 25.01.2016 Jan A Johansson https://www.skd.se/2016/01/25/mastare-pa-dramatik-bakom-tystnaden/ 

4) Ystads Allehanda 22.01.2016 Martin Lagerholm https://www.ystadsallehanda.se/kultur-noje/ellen-mattson-sommarleken/#&gid=1&pid=1

5) Dagens Nyheter  22.01.2016 Maria Schottenius https://www.dn.se/kultur-noje/bokrecensioner/ellen-mattson-sommarleken/?forceScript=1&variantType=large

6) Lektörsomdöme Marie Eriksdotter: Sommarleken är en suggestiv, tät och nästan mystisk berättelse. Historien trycks inte ha någon direkt riktning, utan framstår mer som en skildring av små skeenden, ord och blickar. Sandra kommer tillbaka dag efter dag och hennes närvaro är reserverat välkommen, som i ett avvaktande. Sandra är nästan obehagligt beslutsam att ta del av allt som sker. Det blir både lek och allvar. Helhetsbetyg: 3.   

AvslutRomanen lämnar efter sig en känsla av hopplöshet och vemod. Ett oväntat slut, trots att "Sandra känner sig lycklig". 

Är Sandra lycklig över att hon nu får vara kring Marika  och huset helt ensam?

Poäng 1*-5*: Sommarleken fick 2*av 3; 3*av 6; 4*av 2; vet ej 1

 

//Eveline

 

Sara Danius hos Malou von Sivers 2014

14.10.2019 21:14

Husmoderns död och andra texter  

Sara Danius hos Malou von Sivers på Youtube 

SARA DANIUS HAR AVLIDIT

12.10.2019 20:20

SARA DANIUS avled natten mellan 11-12 oktober 2019!

Med bestörtning har jag nyss tagit del av den mycket sorgliga nyhgeten, att Sara Danius avlidit. Hon är/var en viktig nutida förebild, med sin skarpa intelligens, värdighet, mod och rätttrogenhet. Vi har precis läst hennes Husmoderns död och andra texter i läsecirkeln på stadsbiblioteket i Sundsvall, en fantstisk bildningsbok . (Se i bloggen 29.09.2019) Jag är tacksam att vi hann träffas i cirkeln och samtala kring dessa fantastiska texter, Sara Danius författarskap och färgstarka framtoning. 

Jag kommer att sakna Sara Danius under Nobelveckan och Nobelprisutdelningen samt i andra kulturella och litterära sammanhang hon brukar delta i. Och tänk allt hon inta hann skriva om. En oerhört stor förlust för kulturen i vårt land. 

/Eveline

NOBELPRISTAGARE 2018 OCH 2019

10.10.2019 17:53

Nobelpriset i litteratur tilldelades:

år 2018 den polska författaren Olga Tokarczuk För en berättarkonst som med encyklopedisk lust gestaltar gränsöverskridandet som livsform.

år 2019 den österrikiske författaren Peter Handke För ett inflytelserikt författarskap som med stor språkkonst har utforskat periferin och människans konkreta erfarenhet.

 

BYTE AV DECEMBERBOK - Anne Swärd

05.10.2019 17:22

Cirkelns decemberbok Till sista andetaget  skulle komma i pocket under oktober. Nu har förlaget meddelat att detta inte sker förrän febr-2020.

Vi vill läsa något av de nya akademiledamöterna och byter till romanen Vera av Anne Swärd.

 

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>