Yarden

Datum: 28.11.2013 | Av: Jerry

En mycket stark skildring av levnadsvillkor vi inte borde finna i dagens Sverige.

Ny kommentar