2:a träffen ons 10 sept om August Strindberg

Datum: 17.09.2014 | Av: Eveline

Gruppen diskuterade "Ensam" av August Strindberg. Mycket fokus idag på personliga erfarenheter av just "ensamhet". För mig verkar det som att cirkelns intention är att katalysera deltagarnas personliga upplevelser och känslor, som väcks av den litteratur de samtalar om och inte själva litteraturen eller författaren. Också ett sätt att använda en bokcirkel till!

Ny kommentar