3:e träffen ons 17 sept om Erik Johan Stagnelius

Datum: 23.09.2014 | Av: Eveline

Denna gång pratade Kristina Lugn och deltagarna mycket mer om författaren och hur var och en tolkat Stagnelius. Intressant om dikter som tar upp förtvivlan och samtidigt är trösterik - han ropar till oss LEV! Upplevelserna i dikterna är igenkännbara - han uppmanar till utlevelser. Dikter som ff tål att omvärderas, menade man - inkluderande kärlek!
Bra boksamtal denna gång tycker jag.

Ny kommentar