Ett Ord eller en KÄNSLA som sammanfattar boken

Datum: 24.03.2016 | Av: Läsecirkeldeltagarna

Fantastisk, Intressant, Snilleblixt, Besatthet, Äventyr; Löjlig, Svårtillgänglig, Kamp, Kunskapstörst, Fanatism, Hängivenhet, Nyfikenhet
KÄNSLA: tacksamhet till alla fanatiska forskare!

Ny kommentar