ORD/KÄNSLOR romanen väckte

Datum: 04.11.2018 | Av: Läsecirkeldeltagare

Behärskning-Makt-Vilsenhet (ett ord för varje avsnitt), Berättande-Poetisk-Suggestiv-Insiktsfull, Maktspel-Triangelspel, Kamp, Berikande, Maktkamp, Utsatthet, Långsam.

Ny kommentar